Komu se najbolj smeji ob ureditvi novih brežin in zelenih površin pri Soboškem jezeru?

Vir:www.murska-sobota.si

Murskosoboška občina je začela z urejanjem okolice Soboškega jezera. Gre za t.i. prvo fazo nastajanja turističnega, športnega in doživljajskega parka, ki ga predstavljata že vzpostavljen Paviljon EXPANO, sedaj pa se urejajo še brežine Soboškega jezera, zelenice in vzpostavlja motorični park.

Projekt izvedbe ureditve vreden cca. 1.40 MIO EUR!

Podpisane pogodbe z izvajalci razkrivajo, da se omenjeni projekt izvaja za cca. 1.4 MIO EUR in sicer bo ureditev okolice izvajalo podjetje Pomgrad iz Murske Sobote v vrednosti cca. 805.000 EUR, izvedbo motoričnega parka pa bo izvedlo podjetje Lesnina MG Oprema d.d. iz Ljubljane za vrednost cca. 685.000 EUR. Urejalo se bo okrog 43.183 m².

Občina Murska Sobota je v izjavi za javnost sporočila, da gre s postavitvijo Paviljona Expano in urejanjem južnega dela Soboškega jezera za začetek pristopa k nadaljnjemu razvoju jezera, kjer, da želi odpreti priložnosti vsem, ki v jezeru vidijo potencial za svoje ideje. Toda, spomnimo, da se je projekt iz začetnih 2.6 MIO EUR že podražil na čez 5 MIO EUR, da pa bo projekt “živel” in posloval s presežki prihodkov nad odhodki, pa bo moral ustvariti najmanj 400.000 EUR letnih prihodkov. Občina se je zaradi površnega in amaterskega pristopa že zadolžila za več kot 1 MIO EUR.

Ob sami izvedbi projekta pa se poraja še eno vprašanje. Podjetje SGP Pomgrad je namreč pred leti imelo podeljeno koncesijo za izkoriščanje mineralnih surovin in sklenjeno koncesijko pogodbo. V tej so bili določeni roki, do kdaj je le ta pravica dodeljena in pogoji, ki jih mora opraviti nosilec koncesijke pravice po izteku pogodbe. Kolikor je znano, naj podjetje SGP Pomgrad te pravice več ne bi dobilo podaljšano, zato bi moralo urediti brežine in izpolniti še druge pogoje iz pogodbe. Iz komunikacije med bivšim županom Štihcem (ki je od župana Jevška zahteval vso dokumentacijo, pa je ni dobil) in sedanjim županom Jevškom na eni izmed občinskih sej pa podjetje Pomgrad brez pridobljene koncesije nadaljuje z izkopavanjem gramoza in to z vedenjem župana Jevška! Dve muhi na en mah za podjetje SGP Pomgrad bi lahko rekli. Najprej se izogneš stroškom za ureditev brežin in okolice v skladu s pogoji iz koncesijek pogodbe, nato za ureditev okolice (južni del brežin ipd.) v skladu z razpisom kot izvajalec skleneš pogodbo z občino za 805.000 EUR.

Komu se torej najbolj smeji ob zloglasnem projektu EXPANO ob Soboškem jezeru?

uredništvo