S pomočjo nepovratnih sredstev do ugodnejših bivalnih pogojev

Občina Turnišče je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 2024, kjer je za projekt »Komunalna ureditev romskega naselja Gomilica« pridobila 129.307,09 evrov nepovratnih sredstev.

Župan Občine Turnišče Borut Horvat je ob tem za naš portal dejal, da s tem projektom občina tudi Romom zagotavlja  kvalitetnejše bivalne pogoje in obenem prispeva k ohranjanju čistega okolja.

M.Z.