KPK, zakaj se sprenevedate in lažete glede predsednika Računskega sodišča Vesela?

Foto (RS in KPK)

Pri Fifi, kjer Tomaž Vesel zasluži kar cca. 200.000 EUR, gre za profitno organizacijo oziroma gospodarsko dejavnost. To ve tudi KPK, pa se spreneveda in sklicuje na 27. člen ZIntPK. Dokaz je namreč že znana sodna praksa primera na EU sodišču. 

Sprenevedanje KPK (twitter Domen Cukljati)

Sodna praksa, ki je znana iz primera Odločbe Sodišča Evropske Unije v primeru Laurent Piau, namreč postavlja na laž KPK. Laurent je namreč izgubil pravdo pred EU sodišćem ravno zato, ker je trdil, da Fifa ni gospodarska družba. In KPK negira ravno to dejstvo! Sodišče EU je namreč izrecno ugotovilo, da je Fifa podjetje in da ustreza tudi definiciji združenja podjetij. V omenjenem primeru Laurenta Piaua je navedeno, da: “Fifa in nacionalne nogometne organizacije so tudi podjetja, ne samo športne organizacije”. 

Vesel pa ima težave še z lastnim “dokumentom”, zakonom o računovodstvo (ZRacS-1), ki mu v 16. členu eksplicitno prepoveduje opravljanje kakršnekoli pridobitne dejavnosti –  nezdružljivost funkcij na računskem sodišču z drugimi funkcijami in z opravljanjem določenih del oziroma dejavnosti. Funkcija na računskem sodišču ni združljiva z opravljanjem kateregakoli poklica ali pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije (4. odst. člena 16. ZRacS-1). 

Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča RS in Robert Šumi, predsednik KPK (podpisal se je pod ugotovitve KPK glede “nezdružljivosti funkcije Vesela v FIFI), ključni instituciji,  ki nadzirata javne funkcionarje, ne zaslužita si, da sta tam. Sram vaju bodi!

Uredništvo