Krivica oderuškega zaračunavanja padavinske vode v murskosoboški občini delno popravljena

Včeraj so murskosoboški svetniki na 4. izredni seji kompromisno popravili krivico oderuškega zaračunavanja padavinske vode. Predlogu, da se cena, ki je veljala vse do včeraj zniža za 80% (ta predlog ni bil podprt), je sledil kompromisni predlog. Ta bo gospodinjstvom, priključenim na mešani kanalizacijski sistem olajšal mesečni strošek za 4 EUR.

Spomnimo, da je Svetniška skupina Modra lista Antona Štihca in Svetniška skupina SDS z opozicijskimi svetniki vložila zahtevo za sklic izredne seje zaradi dokumenta, ki so si ga pridobili kar od občanov (ti so zbrali podatke nekaterih občin). Na njih so se obenile celo Mestne četrti.

Na seji nekaj izhodišč, ki lahko kažejo na sporno uvedbo cene

Iz vrst svetnikov SDS je bilo podanih kar nekaj opažanj, ki bi lahko odprla vprašanja ali sploh obstaja “temelj”, da se je cena za odvajanje padavinske vode sprejela. Gre za t.i. tretjega zavezanca (plačnika), ki so utrjene javne površine – plačnik torej občina. Ali občina iz svojega proračuna plačuje nadomestilo za svoj del, je bilo postavljeno vprašanje in podana zahteva za pisni odgovor? Drug problem, ki je bil iznešen pa so “luknjasti” kanalizacijski vodi, ki so tudi v sušnih obdobjih kar precej zapolnjeni s podtalnico. So opravljene meritve te vode in ali se je tudi ta strošek naprtil kar gospodinsjtvom in gospodarstvu?

Kaj pa gospodinjstva sosednjih občin Tišina in Moravske Toplice?

Na seji je bilo še odprto vprašanje glede dveh vasi iz sosednjih občin, ki sta priključeni na murskosoboško čistilno napravo!

Ministrstvo je ob sprejemu Uredbe jasno odgovorilo, da, dokler kataster ni popolnoma vzpostavljen, podlage za sprejem cene za odvajanje in čiščenje padavinske vode ni! Se vam zdi, da je murskosoboška občina skupaj s svojim JP Komunala opravila domačo nalogo in je “njun” kataster popoln?

So pa svetniki podprli drug sklep predlagateljev izredne seje, zato že ob naslednji redni seji obravnava cene za odvajanje in čiščenje odpadne vode in pričakovano popuščanje (beri nižanje cene) mestnih svetnikov!

Uredništvo