Poskrbljeno predvsem za varnost in obenem večjo pretočnost prometa

V mesecu juniju se je pričela rekonstrukcija križišča in dveh avtobusnih postajališč na državni cesti R2-442, odsek 1318 Martjanci – Dobrovnik od km 8,020 do km 8,540 v naselju Bogojina. Naročnik oz. investitor je Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Moravske Toplice pa rekonstrukcijo financirata.

(foto: M.Z.)

Vrednost pogodbenih del znaša 575.016,15 EUR z DDV, od tega občina sofinancira 12 % vrednosti pogodbenih del. Predviden datum zaključka del po pogodbi je 26. oktober 2023.

Trenutno je na tem odseku zaradi ureditve, ki zajema rekonstrukcijo 4 krakega križišča v krožno križišče (mini povozno krožišče), iz smeri Gančani in središča Bogojina urejen obvoz skozi naselja Ivanci, Mlajtinci in Tešanovci.

(foto: M.Z.)

 

“S predvidenim krožnim križiščem ostajamo v gabaritih obstoječega križišča. Poleg ureditve križišča se bodo uredile površine za pešce in kolesarje, otoki za umirjanje prometa na začetku in na koncu naselja, preplastitev vozišča državne ceste, obnova para avtobusnih postajališč ter celovito odvodnjavanje ceste, zaščita obstoječega vodovoda ter telekomunikacijskih vodov, prometna ureditev in ureditev cestne razsvetljave,” so nam v odgovoru zapisali na Občinski upravi Občine Moravske Toplice.

(foto: M.Z.)

Z rekonstrukcijo navedenega dela ceste je v prvi vrsti poskrbljeno za varnost v cestnem prometu, saj je obstoječe križišče spadalo med nevarnejše v občini. Z umiritvenimi otoki je tako poskrbljeno za občutno znižanje hitrosti na vpadnicah v Bogojino, krožišče pa ob znižani hitrosti prispeva k pretočnosti prometa. Z ureditvijo avtobusnih postajališč pa kraj pridobi na sami urejenosti.

M.Z.