Lahko nas je sram, ker se do upokojencev in starejših obnašamo tako ignorantsko!

Foto: Pixabay

Projektu Polepšajmo jesen je “sledila” tudi okrogla miza na temo revščine in velike socialne izključenosti starejših. Organizirale so jih kar tri organizacije, Zavod OPRO, ustanova Državljani sveta in društvo Up-ornik. Nekateri predavatelji so jasni: “Do upokojencev in starejših se obnašamo ignorantsko!”

Do upokojencev in starejših se obnašamo ignorantsko, tako Boris Krabonja iz društva UP-ornik

V društvu pomagajo vsem, ki potrkajo na njihova vrata in prosijo za pomoč, je na okrogli mizi povedal Krabonja. Pri tem so v nesebično pomoč prostovoljci. Toda, kot je povedal, ga je prevečkrat sram, da živi v družbi, ki se tako ignorantsko obnaša do upokojencev in starejših. Slednjih je namreč preveč, ki živijo v revščini, poroča spletni portal cekin.si.

Spomnimo, da v Sloveniji živi kar 16,4 % starejših od 65 let, ki živijo pod pragom tveganja revščine. Stopnja tveganja revščine je odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih, katerih ekvivalentni razpoložljivi dohodek (po socialnih transferjih) je nižji od praga tveganja revščine. Prag tveganja revščine je opredeljen s 60 % mediane ekvivalentnega razpoložljivega dohodka v državi. Natančnejši podatki po letih ter spolu, so prikazani na spletni strani SURS.

Uredništvo