Občini Lendava za prihodnje leto zagotovili dodatna sredstva za delovanje Javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ

Vlada RS bo Občini Lendava za prihodnje leto zagotovila dodatna sredstva za delovanje Javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ za izvajanje javnega kulturnega programa širšega pomena v višini 40.000 evrov.

Na podlagi pobude Občine Lendava je vlada potrdila ugotovitev javnega interesa države, da se Občini Lendava zagotovijo ustrezna dodatna sredstva za delovanje Javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, v okviru katerega se izvaja javna služba za trajno in nemoteno zagotavljanje javnih kulturnih dobrih.

Poslanstvo zavoda je knjižnična dejavnost ter trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti na področju uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugim umetnosti ter novih medijev. Vzpostavlja pogoje in spodbuja razvoj ljubiteljske, polprofesionalne in profesionalne dejavnosti na področju kulture v Občini Lendava in regiji, ter obmejnih regijah Madžarske, Avstrije in Hrvaške.

Zavod deluje na narodnostno mešanem območju, kjer živi ustavno priznana avtohtona narodna skupnost, ki je deležna posebne skrbi države skladno s 64. členom Ustave Republike Slovenije, kar je še dodatni argument za to, da je delo tega zavoda v javnem interesu oziroma v interesu ustvarjanja možnosti za narodno skupnost skladno s 64. členom Ustave Republike Slovenije.

Območje šteje med manj razvite regije in sofinanciranje tega javnega zavoda povečuje možnost prebivalstva za dostop do kulturnih dobrin.

Župan Občine Lendava Janez Magyar je za naš portal dejal, da bodo sredstva namenili krepitvi aktivnosti zavoda, katerega delovanje presega občinske okvirje in zadovoljuje tudi potrebe prebivalcev drugih občin ter je v javnem interesu države.

M.Z.