Lendavski župan Magyar jasno murskosoboškemu Jevšku; avtomatizma financiranja društev ne bo!

Foto: fb

91. seja sveta pomurske razvojne regije je na dnevni red postavila tudi točko po predlogu Mestne občine Murska Sobota o problemu sofinanciranja invalidskih in drugih društev. Murskosoboški župan Aleksander Jevšek je želel, da bi bile občine bolj solidarne pri financiranju delovanja tistih društev, ki imajo sedež v murskosoboški občini in imajo člane iz vseh občin in tudi delujejo na regijski ravni.

“Predlagam, da se pri financiranju društev, ki so regijskega pomena upošteva ključ števila članov društva iz posamezne občne”, tako Jevšek

Toda, njegov predlog na pripravljeno gradivo mestne občine in skoraj že oblikovani sklep s strani predsedujočega Stanka Ivanušiča (župan Občine Razkrižje), ki ga je želel dati na glasovanje, se je odprla širša problematika. Lendavski župan Magyar je bil jasen. Kje imamo temelje za odločitev o takšnem predlogu in kdo je kadarkoli sprejel odločitev, katera društva in invalidske organizacije so širšega regijskega pomena, kdo je sprejel ključ o dodelitvi sredstev ipd.

“Kdo je kadarkoli sprejel odločitev, katera društva in invalidske organizacije so širšega regijskega pomena, kdo je sprejel ključ o dodelitvi sredstev ipd.

Morda je slika naslednjega: 2 osebi, ljudje stojijo in znotraj

O razpravi smo povprašali lendavskega župana Magyara, ki je v prispodobi povedal, da se hiša gradi iz temeljev. Tako mora biti tudi v primeru predlagane točke o sofinanciranju društev in invalidskih organizacij, ki bi bile prepoznane kot organizacije s širšim regijskim pomenom. Dejstvo namreč je, da so mnoga društva prijavljale dislocirane enote po drugih občinah z namenom, da se prijavljajo na razpise v teh občinah in pridejo do denarja. Mnoge s sedežem v “bogatih” občinah, kjer je do financiranja in donatorskih sredstev priti mnogo lažje. Občina Lendava ima področje financiranja sociale urejeno vzorno. Ne bi bilo pošteno, da določena društva, tudi iz Ljubljane, jemljejo denar iz proračunov pomurskih občin le zaradi tega, ker imajo prijavljeno dislocirano enoto z namenom, da nam iz razpisov jemljejo denar. Takšna društva namreč enostavno prihajajo do denarja in donatorski sredstev, imajo celo profesionalno zaposlene kadre, naša pa povečini delujejo volontersko, s prostovoljci in v delo vključujejo svoj prosti čas.

Ker je Magyar uspel predstaviti problematiko širše, je murskosoboški župan Jevšek predlagal, da se v sklep zapiše le to, da se je Svet pomurske razvojne regije seznanil s problemom. K temu so potem vendar dodali, da se seznam društev, ki s svojim delovanjem presegajo občinske meje, dopolni s podatki o društvih, ki jih bodo posredovale upravne enote.

https://www.rcms.si/regionalni-razvoj/svet-pomurske-razvojne-regije

Uredništvo