Levica se z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja igra z ognjem!

Foto

Levica si je kot zunajparlamentarna stranka, brez katere koalicija ne more vladati, uspela utrditi položaj stranke, ki v ključnih trenutkih izsili vse, kar si zada. Tudi za ceno nevarnosti stabilne države. Sedaj je ena od takšnih potez ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, za katero izpad prihodkov (še) ni našla drugih alternativ, sama pa bi ga nadomestila kar v “požrešnem” gospodarstvu.

Je zaradi pritiska Levice “odletel” minister Fakin?

Da so v Levici še kako vztrajni, priča tudi dejstvo, da je hitro in elegantno odstopil minister za zdravje Samo Fakin, ki je “težje” zbolel. Spomnimo, da je ravno o zapletih in nevarnostih ob ukinitvi zavarovanja in izpadu pomembnega deleža sredstev v tem primeru razpredal ravno zdaj že bivši minister. Takrat so njegovi izračuni (Fakin je bil dolgoletni direktor ZZZS) pokazali, da bi zavarovalnica “pogrešala” najmanj 0.5 MIO EUR. Slednjega pa bi lahko nadomestil le proračun RS ali delodajalci preko prispevne stopnje zdravstvenega zavarovanja (ki pa je že eno najvišjih v EU) iz plač.

Iz enega žepa v drugega!

Slovenski proračun zagotovo ni optimiziran in ima mnogo tveganih postavk, na katerih ga je gradila Vlada RS. Slednje so potrdili tako v Fiskalnem svetu, kot tudi v organih EU. To pa lahko pomeni le, da sredstev za tvegano všečnost Levice ni. Torej? Edino, kar ostane, je izpad sredstev iz naslova sedanje ureditve dopolnilnega zavarovanja nadomestiti preko plačevanja osnovnega zavarovanja. To pa ni nič drugega, kot dvig prispevne stopnje iz naslova plačila zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni dodatno breme delodajalcem. “V tem primeru pa bi bil prenesen na plače, s tem bi pravzaprav zaposleni znova prevzel največji del financiranja vsaj tega sklopa zdravstva,” je nevarnost prepoznala direktorica GZS Šmučeva. Po njenih izračunih bi delodajalce obremenili za dodatnih 1.4 MILIJARDE EUR!

Iz enega žepa v drugega torej!

Uredništvo