Vodstvo Luke Koper na današnji seji Občinskega sveta Občine Beltinci o projektu ILCB – mednarodno logistično središče Beltinci

 

Direktor OU Borut Balažic in župan Marko Virag (foto: M.Z.)

Mednarodno logistično središče Beltinci je zaradi svoje geostrateške lege izjemna razvojna priložnost Slovenije. Kot tako jo je prepoznala Vlada RS in ga uvrstila med nacionalne razvojne projekte Slovenije.

Robert Rožac, član uprave Luke Koper (foto. M.Z.)

Na današnji seji Občinskega sveta Občine Beltinci je v imenu vodstva Luke Koper član uprave g. Robert Rožac predstavil trenutne aktivnosti povezane s projektom ILCB – mednarodno logistično središče Beltinci. Pospešeno se namreč izvajajo aktivnosti za nadaljnjo fazo izgradnje (ILCB). Takoj, ko bodo ustvarjeni pogoji, bodo ključni deležniki projekta ustanovili tudi projektno podjetje, ki bo prevzelo del koordinacije potrebnih aktivnosti. Projekt ILCB je ob podpori Vlade RS in resornih ministerstev eden večjih razvojnih projektov, ki je izjemno pomemben za razvoj širše pomurske regije. Mednarodno logistično središče Beltinci (oz. ILCB – International Logistics Center Beltinci) je zaradi svoje geostrateške lege izjemna razvojna priložnost Slovenije. Kot tako jo je prepoznala Vlada RS in ga uvrstila med nacionalne razvojne projekte Slovenije.

 

Mednarodni logistični center Beltinci

Območje ILCB bo prostorsko umeščeno direktno ob trasi avtoceste in železniške proge in je obdano z odličnimi logističnimi povezavami. V odmiku približno 500 m proti severu od predvidene lokacije ILCB, poteka avtocesta A5 Maribor – Pince, odsek Vučja vas – Beltinci, na katero je priključena glavna cesta. Železniška postaja Lipovci, ki je znotraj lokacije ILCB, leži na glavni železniški progi Pragersko – Ormož – Murska Sobota – Hodoš (slovensko – madžarska meja), na kateri je z dograditvijo odseka Puconci vzpostavljen mednarodni promet. Avtocestni krak Maribor – Pince (na slovensko – madžarski meji), z odcepom v Dolgo vas, je bil v celoti zgrajen in predan prometu leta 2008. Obe mednarodni prometnici, ki tangirata cono in se neposredno ob njej tudi križata, predstavljata pomembni veji V. panevropskega prometnega koridorja. Prostorska umestitev ILCB je torej skladna z usmeritvami in določili Strategije prostorskega razvoja Slovenije.

V. panevropski prometni koridor

Ob strokovni podpori Univerze v Mariboru in njenih članic, je ob dejavnosti logistike, ambicija na tem področju razvijati še moderne energetske projekte in druge projekte krožnega gospodarstva. Kot na primer projekte povezane z gojenjem in predelavo industrijske konoplje in druge projekte, ki bodo podprti s sodobnimi tehnologijami in bodo ustvarjali kakovostna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Glede na predviden vsebinski okvir, ima projekt ILCB na vseh svojih področjih potencial za več kot 1.000 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.

Člani občinskega sveta Občine Beltinci so bili seznanjeni, da Luka Koper trenutno razpolaga s 570.000m2 zemljišča, ki pa v tem trenutku še ni zaokroženo. Zato prosijo za sodelovanje z Občino Beltinci v smeri izvedbe komasacije, za katero pripravljajo predlog. Za izgradnjo mednarodnega logističnega centra imajo izbrane že urbaniste in projektante. Vzporedno s komasacijo pa bo predvidoma potekala Izvedba državnega prostorskega načrta skupnega pomena, ki ga bosta izvajali Občina Beltinci in Republika Slovenija.

Občinski svet Občine Beltinci (foto: M.Z.)

G. Rožac je odgovarjal tudi na vprašanja svetnikov, pri čemer velja izpostaviti naslednje:

Železniška povezava med Beltinci in Lendavo bo lahko smiselna posledica izgradnje tega centra, saj bo le tako ekonomsko upravičena.

G. Rožac se je svetnikom in županu Marku Viragu ob koncu predstavitve zahvalil za pozornost in izrazil upanje, da v Beltincih čimprej dobi zaposlitev čim več ljudi.

M.Z.