Predloge je potrebno oddati do 18. decembra

Občinski svet Občine Lendava je julija tega leta na predlog župana sprejel sklep, s katerim se tudi v Občini Lendava za proračunski leti 2024 in 2025 za namen izvajanja participativnega proračuna zagotovi po 50.000€, skupno v dveh letih torej kar 100.000€. Vsak projektni predlog ne sme presegati stroškov v višini 10.000€ z DDV.

Participativni proračun je mehanizem, kjer občani neposredno odločajo o porabi dela proračunskih sredstev in sami določijo, katere investicije so pomembne za celotno skupnost.

Prejete predloge bo Strokovna komisija za izvedbo participativnega proračuna Občine Lendava pregledala in uvrstila na končni seznam projektov, o uvrščenih projektih pa bodo z javnim glasovanjem preko spletne aplikacije odločali polnoletni občani lendavske občine.

Ločene predloge za leto 2024 in 2025 zbirajo do vključno ponedeljka, 18. 12. 2023, do 24.00. Vrednost posameznega projekta ne sme presegati 10.000€ z DDV, skupna vrednost izbranih projektov pa bo za vsako leto posebej znašala 50.000€.

Sredstva iz participativnega proračuna bodo namenjena realizaciji projektov na območju občine Lendava. Predlagatelj projekta je lahko vsak občan občine Lendava, ne more pa biti predlagatelj projekta izvajalec predlaganega projekta, ne kot fizična ali pravna oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba povezana s poslovodstvom izvajalca.

Projektni predlog lahko občani oddajo na obrazcu, ki je objavljen na občinski spletni strani, način oddaje pa je mogoč na elektronski naslov [email protected], po navadni pošti na naslov Občina Lendava, Glavna ulica 20 s pripisom »Participativni proračun 2024 in 2025« ali pa v vložišču Občine Lendava.

Predlog projekta mora biti  skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti ter z vsaj eno od nalog občine, ki jo določa Zakon o lokalni samoupravi. Prispevati mora k uresničevanju javnega interesa na območju občine Lendava in biti takšne narave, da je izvedba v pristojnosti Občina Lendava. Prav tako mora projekt biti skladen z razvojnimi usmeritvami občine, ni pa še uvrščen v načrt razvojnih programov Občine Lendava.

Projekt, ki bo financiran preko mehanizma participativnega proračuna mora biti izveden na območju občine Lendava in ne sme biti na drug način financiran iz občinskega proračuna. Projekti, ki vključujejo izvedbe in financiranja že obstoječe in financirane redne dejavnosti ali pa so v zadnjih petih (5) letih že bili (so)financirani iz proračuna Občine Lendava, ne bodo potrjeni. Posamezni projekt mora biti finančno ovrednoten v višini največ do 10.000,00€ z DDV in mora biti izvedljiv v letu 2024 oziroma v letu 2025.

Glasovanje za izbor projektov, ki bodo sofinancirani preko mehanizma participativnega proračuna za leto 2024 in 2025, bo potekalo od 22. 12. 2023 do 08. 1. 2024.

Župan Občine Lendava Janez Magyar je za naš portal povedal, da od objave obvestila na spletni strani občine dnevno prejema klice občanov, ki se neposrednega vpliva na porabo občinskih sredstev veselijo in imajo sila zanimive ideje. Neposredni vpliv na porabo občinskih sredstev torej prispeva k skupnemu cilju  vseh občanov in obenem motivira prebivalce posamezne lokalne skupnosti, da se aktivno vključijo v družbeno dogajanje v lokalnem okolju. “To je eden od dodatnih načinov, s katerim se lahko lokalna skupnost dobesedno približa slehernemu posamezniku v občini,” je še dejal Magyar.

M.Z.