Prispevki za PIZ so od aprila 2023 višji za 2,8 %

Zavezanci za pavšalne prispevke do 15. v mesecu za pretekli mesec oddajo Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, če FURS do 10. v mesecu v sistem eDavkov ne odloži predizpolnjenega obračuna oz. je ta obračun napačen. Skrajni rok za plačilo prispevkov je 20. v mesecu za pretekli mesec, torej 20. maj za april 2023.

Preglednica pavšalnih prispevkov za leto 2023:

Naziv prispevka

januar

februar

marec

april do december

Prispevek za PIZ

41,04

41,04

41,04

42,19

Prispevek za ZZ

10,73

10,73

10,73

10,73

32,18

32,18

32,18

32,18

Skupaj ZZ

42,91

42,91

42,91

42,91

SKUPAJ PIZ in ZZ

83,95

83,95

83,95

85,10

 

Pavšalisti morajo biti obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti (PIZ), in plačujejo prispevke v pavšalnih zneskih. Prispevek se določi s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja in velja za obdobje od aprila tekočega koledarskega dela do marca naslednjega koledarskega leta.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja določa, da prispevek za PIZ od 1. 4. 2023–31. 3. 2024 znaša 42,19 EUR.

Če zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti), plača polovičen znesek prispevka.

Poleg tega morajo biti osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, zavarovane še za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (ZZ). Prispevek od vključno januarja 2023 do decembra 2023 znaša 10,73 EUR in je z januarjem 2023 višji za 7 %

Poleg tega je za te osebe obvezno plačilo dodatnega prispevka za ZZ brez pravice iz tega naslova. Osnova za plačilo tega prispevka je 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega letastopnja pa 6,36 %. Glede na povprečno plačo za oktober 2022 znaša ta prispevek od januarja 2023 32,18 EUR. Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.

V mesecu maju torej vlada Roberta Goloba podjetnikom, ki svojo dejavnost opravljajo poleg redne zaposlitve, zvišuje prispevke. Glede na to, da z osnovno plačo vse več ljudi iz meseca v mesec ne more preživeti, je v zadnjih mesecih vse več na novo odprtih tako imenovanih popoldanskih s.p.-jev, ki s pomočjo dodatnega zaslužka skušajo preživeti družino.

Od nastopa vlade Roberta Goloba so se pavšalni prispevki za popoldanske s.p.-je zvišali iz 78,68 na85,10, torej za dobrih 8%.

Aktualna vlada je več kot očitno do marljivih državljanov neprizanesljiva in jih z letošnjim letom dodatno obremenjuje. Vse skupaj močno spominja ne neke temne čase, ki smo se jim leta 1990 sicer odrekli, a se preko izvajanja programa vladne stranke Levica pospešeno vračajo.

M.Z.