Trenutno v Sloveniji živi 753 otrok in mladostnikov pri 443 rejnicah in rejnikih

Minuli teden je na Ministerstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potekala podelitev priznanj za dolgoletno in uspešno izvajanje rejniške dejavnosti. Prejemnica letošnjega priznanja je rejnica Marija Zver iz Turnišča, ki rejniško dejavnost izvaja od leta 2013, od leta 2016 je tudi poklicna rejnica.

Letošnja podelitev priznanj na področju rejništva je potekala že 21-tič, kar dokazuje, da živi v naši sredi kar nekaj izjemnih rejniških družin. Vsakoletna podelitev priznanj za dolgoletno in uspešno izvajanje rejniške dejavnosti pomeni družbeno priznanje vsem rejniškim družinam v Republiki Sloveniji, ki so kljub zelo neurejeni zakonodaji na tem področju v svoj dom sprejele otroke in mladostnike, ki zaradi različnih razlogov krajši ali daljši čas ne morejo živeti svojo matično družino. Trenutno v Sloveniji živi 753 otrok in mladostnikov pri 443 rejnicah in rejnikih.

M.Z.