Medletna rast plač javnih uslužbencev 7%

V prvih šestih mesecih se je iz državnega proračuna za plače državnih javnih uslužbencev  (in regres) izplačano 507 MIO EUR, kar je za kar 3% več kot v letu 2016 in za zaposlene v javnih zavodih 671 MIO EUR, kar je za 5% več kot lani. Ker so “sprostitve napredovanj” uveljavljene tudi v občinah, je podobno rast stroškov plač pričakovati tudi pri njih.

Plače znižane prvič in napredovanja zamrznjena z ZUJF (Zakono o uravnoteženju javnih financ) v času vodenja druge vlade Janeza Janše, drugič plače znižane v času vodenja vlade Alenke Bratušek, obstoječa vlada pa je zamrznitev podaljšala do konca leta 2016!

Vsekakor je potrebno povdariti, da so bile v obdobju od uveljavitve ZUJF in do “sprostitve ZUJF (2008-2016) plače javnim uslužbencev znižane kar dvakrat. V tem obdobju so k uravnoteženju prispevali tudi poslanci. V omenjenem obdobju pa so bila zamrznjena tudi vsa napredovanja v skladu z uspešnostjo. Ker so se “zamrznitve” napredovanj z letom 2017 sprostile, se to po skoraj osmih letih v državnem proračunu vsekakor pozna. Sedanja vlada je že ob podaljšanju “varčevanja” ocenila, da bo skupno povečanje stroškov dela z uveljavitvijo cca. 210 MIO EUR (126 MIO državni proračun, 10,5 MIO EUR občinski in 73 MIO EUR druge javne blagajne).

Državni proračun ob polletju 4.55 MILIJARDE EUR, kar je za cca. 9% več kot v letu 2016!

Za več denarja, kot v letu 2016, ki se ga je steklo v državni proračun so poskrbeli predvsem večji davčni prihodki (prispevek 2/3) in banke z izplačilom dividend (prispevek 1/3). Ravno okrevanje gospodarstva in sanacija bank so omogočile, da so se ukrepi ZUJF sprostili. Vemo pa, da so v tem času določene skupine javnih uslužbencev (policija, zdravniki) dobili posebno obravnavo s strani ministra za javno upravo in svoje plače “popravili” na bolje. V vrsti čakajo še najslabše plačani uslužneci skupine J (do 26. plačnega razreda), za katere je “blagajna” že pripravila 70 MIO EUR sredstev, za vse ostale nad 26. plačnim razredom pa se bodo pogajanja nadaljevala po parlamentarnih počitnicah.

Kako se je vlada pripravila na sprostitev plač in napredovanj javnih uslužbencev pa kaže že samo podatek stanja v Slovenskih bolnišnicah (skoraj vse v rdečih številkah), ki bodo ob koncu leta ocenjeno dolgovale že kar 200 MIO EUR, v globokem minusu je pristal marsikateri javni zavod, med njimi tudi RTV Slovenikja!

Državni proračun bogatejši, odnos do občin pa ostaja mačehovski!

Obstoječa vlada pa se žal do občin še vedno obnaša preveč mačehovsko, in kljub pogajanjem s kar tremi združenji, v katera so občine organizirane (SOS, ZOS, ZMOS) svojega mošnjička ne odpre dovolj (čeprav vsi izračuni potrebne višine povprečnine kažejo drugače). Ta koncentracija denarja pa žal pušča samo posledice, ki se v občinah vse bolj kažejo v oblikah nezmožnostih tekočih vzdrževanj infrastrukture, investicijskih vzdrževanj in novih investicij. In spet se vse “dogaja” v Ljubljani, že sam Zakono o glavnem mestu prestolnici krepko pomaga do bogatenja infrastrukture in lažjega izvajanja investicij, županu Jankoviču pa se iz “različnih razlogov” privilegirano odpirajo vrata še za raznorazne projekte, ki jih je vlada uvrstila v svoj program izvajanja investicij!

Župani, čas je, da končno zahtevate pokrajine!

Uredništvo