foto: beltinci.si

Ob podpori Vlade RS so v pripravi večji razvojni projekti, ki so pomembni za razvoj širše pomurske regije. Aktivnosti so v tem trenutku usmerjene v pripravo projekta Mednarodnega logističnega središča Beltinci (ILCB – International Logistics Center Beltinci), ki je zaradi svoje geostrateške lege izjemna priložnost Slovenije. Vlada RS je izvedbo projekta uvrstila med nacionalne razvojne projekte Slovenije.

Območje izgradnje logističnega centra bo prostorsko umeščeno ob trasi avtoceste in železniške proge. Stičišče obeh poti predstavlja pomembni veji 5. panevropskega prometnega koridorja in omogoča neslutene možnosti razvoja.

Vir: www.beltinci.si

Prostorska umestitev je skladna z usmeritvami in določili Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Ob logistični dejavnosti je na tem območju moč razvijati še sodobne energetske projekte ter projekte krožnega gospodarstva, ki bodo podprti s sodobnimi tehnologijami. Tako lahko pričakujemo kakovostna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

 

M.Z.