Potreba po svetovalnih delavcih je večja

V naše uredništvo smo prejeli neuraden podatek, da na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje z naslednjim šolskim letom naj ne bi podaljšali sklepa, s katerim so šole za čas pokoronskega obdobja pridobile možnost zaposlitve dodatnih svetovalnih delavcev.

Številni ravnatelji opozarjajo, da se je v obdobju po epidemiji na osnovnih šolah okrepilo medvrstniško nasilje, hude čustvene in vedenjske težave otrok, povečanje učnih težav in podobno. Z ukinitvijo možnosti zaposlitve dodatnih svetovalnih delavcev v tem težkem in za otroke in mladostnike pomembnem obdobju na ministrstvu ne kažejo ravno razumevanja situacije.

Nekateri strokovnjaki so mnenja, da bo za umirjanje nastalih okoliščin potrebno tako delež svetovalnih delavcev kakor tudi število oddelčnih ur, ki so namenjene razrednikom za razgovore z razredom, še povečati ter dodatno okrepiti izobraževanja vseh deležnikov, ki soustvarjajo vzgojo in izobraževanje.

Rezultati dela na daljavo so zaradi situacije v času epidemije, na katero otroci in učitelji niso imeli vpliva, vedno bolj opazni. Da medvrstniško nasilje močno narašča, je razvidno že iz objav medijev, o porastu poročajo tudi centri za socialno delo in policija.

Učitelji so v času epidemije predvsem iskali poti, kako s prilagojenim delom na daljavo učencem posredovati čim več znanja. Sedaj je po mnenju mnogih strokovnih delavcev v šolstvu čas, da se večji poudarek nameni socialni komponenti učno-vzgojnega dela, da bo nivo znanj in kompetenc učencev in dijakov vsaj primerljiv s predkovidnim obdobjem.

M.Z.