Tokrat je sejo vodil župan

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota se je na včerajšnji 10. redni seji med drugim obravnaval predloga proračunov za leti 2024 in 2025. Za leto 2024 je proračun “težak” 26 milijonov evrov, za leto 2025 pa kar 31,9 milijona evrov.

Po besedah župana Damjana Anželja, ki je tokrat vodil sejo, z načrtovanjem za dve leti naprej želijo natančneje načrtovati nadaljnje izvajanje projektov, prioritetno določiti namen proračunskih sredstev ter hkrati omogočijo boljši pregled nad izvrševanjem proračuna. Anželj je prepričan, da so prihodke in odhodke zastavili realno, s čimer se ne strinjajo mestni svetniki opozicijske SDS.

V letu 2024 je za novogradnje planiranih 2.974.545€, od tega največ za sončne elektrarne, Talent center in obnovo Noršinske ulice. Občina sicer pričakuje, da bo za izgradnjo Talent centra prejela 100-odstotno financiranje iz državnih virov, prav tako pričakujejo sofinanciranje za izgradnjo novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih. Za projekt Noršinske ulice v I. fazi v letu 2024 načrtujejo 495.447€ evropskih sredstev in 87.432€ državnih sredstev, v letu 2025 pa 241.874€ evropskih sredstev in 42.684€ državnih sredstev. Občina namerava za omenjeni projekt nameniti 1.135.147€ lastnih sredstev.

Bojan Petrijan iz svetniške skupine SDS je izpostavil, da je ob problemu padanja števila prebivalcev zmanjšanje sredstev za štipendije in mlade družine velika napaka, ki se bo v prihodnjih letih še kako negativno obrestovala. »Svetniška skupina Slovenske demokratske stranke pri tem ne bo sodelovala. Glasovali bomo proti, ker proračun na cedilu pušča mamice z malimi otroci in štipendiste,« je še dodal Petrijan.

Po besedah Petrijana so davčni in nedavčni prihodki edini zanesljivi viri, kar znaša le 17 milijonov evrov. Če prištejemo trenutno stanje na računu v višini 800.000€, imamo na razpolago le 18 milijonov, načrtujemo pa za cel milijon odhodkov več (19,03 milijona €). “Edina rešitev je, da se drugače organiziramo in da se izvajajo le tiste investicije, ki so potrebne,” je predlagal Petrijan.

Mestna svetnica Tamara Gradinski je mnenja, da mestna občina v tem trenutku nima jasno definirane vizije, zato se sredstva drobijo po področjih. Pomanjkljiva strategija razvoja občine se odraža tudi v oblikovanem predlogu proračuna.  Ob dejstvu, da je postavitev drsališča stala blizu 500.000€, je zmanjševanje sredstev za subvencije v vrtcih (460.000€ na 280.000€) ter sredstev za štipendije (iz 160.000 na 130.000) milo rečeno nerazumno.

Andrej Mešič je izpostavil Talent center in ob tem opozoril, da povprečnine ne zadostujejo za normalno delovanje občin, aktualna vlada občinam nalaga vedno več, daje pa vedno manj. Posledično občinam za investicije ne ostane nič, zato Mešič izraža skrb, da gre Talent center po poti Expana, katerega postavitev še vedno obremenjuje mestni proračun. “Zakaj se to ne prestavi v ris, zakaj se gradi na novo? Za primestna naselja nimamo dovolj denarja, za talent center pa imamo,” je še dejal Mešič.

Anton Slavic je opozoril, da se občina z lanskim najetjem kredita v višini 3.3 milijona in letošnjim 1.5 milijona evrov nevarno približuje limitu. “Pri takem trošenju ne bomo imeli sredstev niti za lastno udeležbo”, je še dejal Slavic.

Proračun za leto 2024 je v prvem branju podprlo 16 mestnih svetnikov, 6 jih je bilo proti..

V letu 2025 je za novogradnje planiranih 5.069.394 evrov, največ za Talent center, dograditev tribun na Stadionu Fazanerija in kolesarsko povezavo Bakovci – Dokležovje. Tudi proračun je po razpravi podprlo 16 svetnikov, 6 jih je bilo proti.

M.Z.