Na seji mestnega sveta so potrdili proračun za leto 2022

Mestni svetniki so na 24. seji mestnega sveta obravnavali proračun za leto 2022, ki se je od prve obravnave nekoliko spremenil. Zaradi nove uskladitve izvajanja nadzidave  zdravstvenega doma in nadgradnje vodovodnega sistema B so se za dober milijon in pol zmanjšali odhodki, prihodki pa so se zmanjšali na področju prodaje zemljišč, na kar so opozarjali nekateri mestni svetniki v prvi obravnavi.

Anton Slavic (Neodvisna stranka Pomurja) je prejšnjo sejo zaradi, po njegovem mnenju, pretirane prodaje občinskega premoženja protestno zapustil. Tudi tokrat je opozoril, da tako obsežno zvišanje proračuna, v primerjavi s prejšnjim letom, temelji predvsem na prihodkih iz naslova prodaje premoženja. Po njegovem mnenju je v proračunu premalo sredstev za izobraževanje, delovna mesta in stanovanja. Glede prodaje občinskih stavb je Slavic celo predlagal izvedbo referenduma.

Bojan Petrijan je v imenu svetniške skupine SDS še posebej poudaril, da svetniki SDS sicer podpirajo energetsko sanacijo stavb, a namesto tako visokega zadolževanja predlagajo, da se poišče druge vire sofinanciranja. Ponovno je opozoril, da je po mnenju svetnikov SDS proračun nerealno zastavljen in da bo zaradi neodgovornega načrtovanja realizacija bistveno manjša.

Župan Aleksader Jevšek je na opozorila svetnikov SDS odgovoril, da je proračun razvojno zastavljen, da ima s strani investitorjev zagotovila za gradnjo še v tem letu, občina pa obenem pripravlja dokumentacijo za širitev SOIC proti Nemčavcem. Podjetja v mestni občini se po besedah Jevška soočajo s pomanjkanjem delavcev in ne s presežkom.

Na seji je bilo prisotnih 26 svetnikov, predlog proračuna je podprlo 15 svetnikov, 5 jih je predlogu nasprotovalo, 6 jih ni glasovalo.

Poleg proračuna je bil potrjen tudi program športa. Za nov mandat urednika Soboških novin je bil izmed treh kandidatov, ki so oddali popolne vloge, ponovno potrjen Tadej Buzeti.

M. Z.