Mestnim občinam do leta 2020 139 milijonov EUR

Mestne občine imajo preko mehanizma CTN (Celostne teritorialne naložbe), do leta 2020, zagotavljenih 139 MIO EUR sredstev. 112 MIO EUR predstavljajo sredstva EU iz kohezijske politike, 27 milijonov EUR pa predstavljajo sredstva državnega proračuna.

 

Mehanizem CTN podpira projekte energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti, trajnostne mobilnosti in izboljšanje urbanega okolja.

Kot navaja vir (mojprihranek.si), je prvo povabilo k predložitvi vlog sprožilo Združenje Mestnih občin (ZMOS), ki nastopa v vlogi predsedniškega organa. Sredstva v višini 11,8 MIO EUR so namenjena energetski prenovi večstanovanjksih stavb, kjer so občine najmanj 75% lastnik.

Uredništvo