Predlog Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, je sprejet

Zakon prinaša večjo dostopnost stanovanj za mlade in mlade družine. Tako bo reševanje prvega stanovanjskega problema za mlade veliko lažje, saj bodo s poroštvom države lahko prišli do lastnega stanovanja.

Za je glasovalo 53 od 67 prijavljenih poslancev in poslank. Ostali so se glasovanja vzdržali.

Predlagatelj zakona je bila Slovenska demokratska stranka, osnutek zakona pa so pripravili v podmladku Slovenske demokratske sranke (SDM) pod vodstvom Dominika Štrakla. V Državni zbor so ga s podpisi vložili poslanci SDS, NSi, Konkretno, SNS, narodnosti in nepovezana poslanka Mateja Udovč.

Zakon prinaša vzpostavitev stanovanjske jamstvene sheme za mlade v vsakoletni višini 300 milijonov EUR do konca leta 2032, s katero bo izdano jamstvo za kredite mladih fizičnih oseb, starih do 38 let, ki so državljani RS s prijavljenim stalnim bivališčem, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za določen ali nedoločen čas in imajo povprečno plačo zadnjih 3 mesecev nižjo od 1,5-kratnika povprečne plače v RS in njegovi skupni dohodki in dohodki iz kapitala, ki se vštevajo v letno odmero dohodnine v letu pred najemom kredita, niso presegli 1,5-kratnika povprečne plače v RS, ali pa so člani mlade družine, ki je življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen.
Kredit bo lahko zavarovan s poroštvom države, kadar bo kreditojemalec reševal svoje prvo stanovanjsko vprašanje v primeru
  • prvega nakupa,
  • prenove ali dograditve stanovanjske nepremičnine,
  • rekonstrukcije ali spremembe namembnosti stanovanja.

Višina kredita bo lahko do največ 200.000 EUR, doba odplačevanja do 30 let, kredit bo zavarovan s hipoteko, kreditojemalec pa bo za predbideno projekt (nakup, prenova ali rekonstrukcija) moral zagotavljati lastni delež v višini najmanj 20% celotne investicije. Vse postopke in posle v zvezi s stanovanjsko jamstveno shemo za mlade bo vodila SID banka.

Na odločitev poslancev v Državnem zboru RS so se preko twitterja z veseljem odzvali v Slovenski demokratski mladini.

M. Z.