Mestna občina Murska Sobota sprejela proračun za leto 2017

Svetniki občine Murska Sobota so včeraj, na svoji redni seji, v drugem branju pričakovano sprejeli Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota. Ta predvideva cca. 19.41 milijonov eurov prihodkov in cca. 20.33 milijonov eurov odhodkov. “Vrzel” bo občina spet zapolnila z zadolževanjem, tokrat v višini 915.722 EUR.

S tem je občinska ekipa dobila zeleno luč za izvajanje proračuna in za “aktiviranje” nekaterih pomembnih projektov, na katere je stavila občinska oblast.

Za leto 2017 občinski proračun predvideva, da bo vodstvu občine uspelo “počrpati” za cca. 3.673 milijonov eurov evropskih in državnih sredstev. Ključni projekt, ki bo financiran iz teh sredstev, oblast pa ga imenuje “Vrata v Pomurje-regijski promocijski center” in “Vrata v Pomurje-ureditev okolice”, bo v letu 2017 polnil občinski proračun s cca, 0,7 milijonov eurov iz mehanizma “Celostne teritorialne naložbe” (CTN) ter 1 milijonom eurov iz Pomurskega zakona. 0,4 milijonov eurov predstavljajo t.i. lastna sredstva in jih bo prispeval občinski proračun. Kot že znano, gre za paviljon EXPO, razstavljen v Milanu v letu 2015, ki ga je občina od Agencije Spirit pridobila v letu 2016, ob soboški kamenšnici pa naj bi ga uspela vzpostaviti do leta 2018. Skupna vrednost tega projekta ocenjeno znaša cca. 3,6 milijonov eurov. S sredstvi sofinaciranja iz mehanizma CTN občina predvideva tudi nadaljnje urejanje oz. prenovo mestnega središča. Ta naj bi potekala v skladu z izbrano natečajno rešitvijo v dveh fazah, v prvi fazi za leto 2017 predvideva 0,6 milijonov eurov vloženih sredstev, za leto 2018 pa 1,9 milijonov eurov. V okviru te operacije pa bo pristopila tudi k prenovi stavbe “Mestne uprave”, kjer naj bi v letu 2017 prišlo do preureditve sejne dvorane, v letu 2018 pa same občinske stavbe.

V primestnih naseljih lahko krajani pričakujejo zaključna dela  na objektih VGD Veščica in ŠRC Polana ter začetek vlaganj v VGD Satahovci, Rakičan in Nemčavci. Dela se bodo nadaljevala tudi na ŠRC Pušča. Občinski proračun predvideva še nadaljevanje izgradnje mrliške vežice v Markišavcih, nadstreška za poslovilne slovesnosti pri mrliški vežici v Kupšincih, reševanje problematike kanalizacijskega omrežja v naselju Černelavci in tretje faze vzpostavitve kanalizacijskega omrežja v naselju Pušča.

Uredništvo,2.3.2017