Skrbi predvsem dejstvo, da se stanje slabša

Agencija Republike Slovenije za okolje je objavila podatke o številu preseganj dnevne mejne vrednosti delcev PM 10 v letu 2022. Mejne koncentracije so bile že drugo leto zapored največkrat presežene v Murski Soboti.

Agencija Republike Slovenije za okolje v okviru državne mreže redno izvaja meritve kakovosti zunanjega zraka po celotni Sloveniji, saj so meritve koncentracij različnih snovi v zraku najzanesljivejši indikator kakovosti zraka na določenem območju.

Koncentracija delcev PM 10 v zadnjem času strmo narašča. Na trdne delce oziroma prah, ki je prisoten v zraku vsebuje ogljik, na katerega se lahko vežejo tudi druge primesi. Iz tabele na spletni strani agencije za okolje izhaja, da so meritve omenjenih delcev v lanskem letu opravljali na 22 merilnih mestih, med katerimi sta bili tudi dve merilni mesti v Rakičanu ter na Cankarjevi ulici v Murski Soboti.
(vir: arso)

Na Cankarjevi ulici v Murski Soboti so bile koncentracije presežene kar 39-krat, kar je za deset več od prejšnjega leta. Že v letu 2021 so bile po podatkih agencije za okolje mejne koncentracije delcev PM 10 največkrat presežene v Murski Soboti. Skrbi predvsem dejstvo, da se stanje slabša.

Zaradi skrb zbujajoče situacije je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izdal priporočila za ranljive skupine (dojenčki, otroci, starejši, srčni in pljučni ter sladkorni bolniki) ob povišani onesnaženosti zraka. 

M.Z.