Murskosoboška občina s konstituiranimi odbori, komisijami in nadzornim odborom! Po novem dražje NUSZ (Nadomstilo za uporabo stavbnega zemljišča)!

Vir: www.murska-sobota.si

Na včerajšnji seji Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota je večina svetnikov sledila predlogu župana, da se vrednost točke za izračun NUSZ (Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) indeksira z rastjo cen življenskih potrebščin. Ta je v obdobju november 2017 – november 2018 znašala 2%. Proti sprejemu dviga vrednosti točke so bili svetniki iz vrst SDS (Slovenska demokratska stranka).

Strokovna sodelavka je za predlagatelja pojasnila, da je cilj sklepa pravočasno, še pred iztekom leta, določiti vrednost točke, ki v proračun zagotavlja dodatnih 40.000 EUR. Slednja, da se uporabljajo za tekoče vzdrževanje javnih površin (cest, zelenic ipd). Svetniška skupina SDS se s predlogom ni strinjala, pri tem pa izpostavila, da je murskosoboška občina ena izmed občin, ki v primerjavi z večino sosednjih in tudi mestnih občin občutneje bolj obremenjuje svoje občane in gospodarstvo. Nestrinjanja z dvigom točke samo zaradi rasti indeksa življenskih potrebščin pa je svetniška skupina SDS argumentirala s ceno naftnih derivatov, ki so v obdobju, na katerega se je predlagatelj skliceval, prispevali levji delež k inflaciji. Ker so cene naftnih derivatov zaradi ohlajanja gospodarstva v zadnjih mesecih “padle” za več kot 10% in so danes še nižje, kot so bile v opazovanem obdobju, svetniki SDS ne vidijo več argumenta po dvigu, zato so glasovali PROTI dvigu vrednosti točke. Ostale svetniške skupine se v razpravo niso vključevale in so z večino glasov podprle dvig vrednosti točke za 2%, kot je bil predlog župana.

Mestni svetniki pa so na včerajšnji seji konstituirali še svoja delovna telesa in komisije ter nadzorni odbor MOMS. Nadzorniki so postali prof. dr. Mitja Slavinec (predlagatelj SMC), dr. Darja Senčur Peček (predlagatej SD) Melita Domjan (predlagatelj SD) Franc Kramar (predlagatelj SDS) in Robert Grah (predlagatelj NSP).

Uredništvo