Murskosoboški župan Jevšek v članku časopisa Vestnik “Zgodba o Zgodbi” zavajajoče!

Foto:Nova24TV

Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota je opravil svoje delo in se 15.11.2018 pod poročilo o nepravilnostih glede spornih poslov med občino in mariborsko družbo Zgodba d.o.o. podpisal. Zaključil je, da je ravnanje občine bilo v nasprotju z 9. členom Notranjih navodil za oddajo javnih naročil in 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Soglasno so nepravilnosti prepoznali predsedujoči Roman Ladislav Radkai, Gabrijela Jakob kot poročevalka in članica ter Romeo Varga kot član. Podpisa četrtega nadzornika, dr. Branka Škafarja na poročilu ni. O spornih ravnanjih Jevška smo na našem portalu že poročali in takrat tudi ugotovili, da je bilo slednje na spletni strani občine objavljeno šele dan po lokalnih volitvah!

Župan Jevšek: Nadzor je politično obarvan, Jakobova članica SDS!

V včerajšnjem prispevku Zgodba o Zgodbi, ki ga je spisal Timotej Milanov za časopis Vestnik, je župan Jevšek odgovoril, da gre za politično obarvan nadzor, saj, da je Jakobova članica SDS. “Prst” pa je usmeri še v ostale nadzornike, češ, da so slednji zašli v smer, v katero ne bi smeli, celo, da si napačno tolmačijo Zakon o javnem naročanju. Toda, dejstvo je, da poročevalka Gabrijela Jakob ni članica SDS, vsi ostali nadzorniki pa so bili predlagani s strani koalicije SD, SMC in Levice. Kar trije člani so bili nadzorniki še v času županovanja Antona Štihca (Jakobova je takrat bila celo predsednica), imajo potrebne kompetence, pošteno, strokovno, vestno in nepristransko delo pa od njih narekuje tudi Poslovnik NO (Nadzorni odbor). Zato ni opravičila, da je župan za časopis Vestnik zamolčal ugotovitve, ki so se navezovale na določilo 9. člena Notranjih navodil za oddajo javnih naročil, na katero se je sklicevala poročevalka in so ji pritrdili ostali nadzorniki. Če bi Jakobova “šla še dlje”, bi se v poročilu zagotovo znašel še kakšen stavek o SD strankarskih navezavah (Jevšek, Ðurov, Frangež…), padla pa bi tudi obrazložitev Jevška za časopis Vestnik (in zagovor nadzorovane osebe), da je družba Zgodba d.o.o. bila takrat v letu 2015 najkompetentnejša na slovenskem trgu, pa čeprav je komaj registrirala svojo dejavnost. Končno poročilo bi v tem primeru zagotovo prepoznalo še kaj več, morda “sledi” klientalističnega in koruptivnega ravnanja župana Jevška, nadzorniki pa bi bili dolžni ravnati v skladu s 34. členom Poslovnika NO, kar pomeni posredovati ugotovitve oraganom pregona! Poročilo pa je prepoznalo nepravilnosti, ki v skladu s 33. členom Poslovnika NO Mestne občine Murska Sobota spadajo med hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, zato  bi nadzorni odbor v petnajstih dneh od izdaje končnega poročila moral obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče. Je slednje storil?

Pročilo pa je prepoznalo nepravilnosti, ki v skladu s 33. členom Poslovnika NO Mestne občine Murska Sobota spadajo med hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, zato  bi nadzorni odbor o kršitvah v petnajstih dneh od izdaje končnega poročila moral obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče! Je slednje storil?

Uredništvo