Na Cankovi pri osnovni šoli gradijo prizidek 

Vlada RS je v nabor investicij, za katere je potrdila sofinanciranje v Občini Cankova, uvrstila tudi izgradnjo prizidka pri Osnovni šoli Cakova, ki bodo namenjeni za delovanje vrtca.

(foto. M.Z.)

Vse potrjene projekte v Občini Cankova, za katere je vlada potrdila sofinanciranje, si lahko ogledate v spodnji tabeli.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja vodovodnega sistema B 36.223.349,00 € 31.12.2023
Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem 1.785.353,00 € 31.3.2022
Prizidava vrtca Cankova 1.449.000,00 €  2021-2023
Projekt Energetski izzivi na Goričkem / ENIG 52.510,12 € 30.06.2023
SKUPAJ: 39.510.212,12€

vir: gov.si

Po besedah cankovskega župana Danila Kacjana je celotna investicija vredna cca. 1 milijon 600.000,00 EUR, od tega je sofinancerski znesek Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 738.141,31 EUR, preostanek potrebnih sredstev je zagotovila Občina Cankova. Občina se je prijavila na razpis EKO Sklada RS, kakšen znesek bodo pridobili, v tem trenutku ne morejo navesti.

Izvajalec gradbenih del je GDO, d.o.o. Gornja Radgona, vrtec pa bo dokončan in predan v uporabo najkasneje do 01.09.2022.

(foto: M.Z.)

Poleg prizidka vrtca je vlada potrdila sofinanciranje tudi za projekte, ki se bodo izvajali še letos in prihodnje leto.

foto: T. Ž.

Bojan Petrijan, ki je kandidat Slovenske demokratske stranke na nedeljskih državnozborskih volitvah je ob srečanju z občani na Cankovi dejal, da so sredstva, namenjena v izobraževanje naložba, ki se v prihodnosti najbolj obrestuje. Ker trenutna vlada dela za ljudi, je v nabor potrjenih projektov vključila veliko investicij v smeri izboljšanja možnosti za izobraževanje.

 

M.Z.