Na izredni seji občine Rogašovci svetniki o težavah izgradnje vodovoda poslušali monolog župana!

Foto: GZ Rogašovci

Včeraj zvečer je na zahtevo stranke SDS izvedena 2. izredna seja Občinskega sveta občine Rogašovci. Stranka jo je sklicala, da bi občinski svet razčistil vse  nejasnosti  v zvezi s potekom gradnje vodovoda v občini in se seznanil s problemi v zvezi z realizacijo. Župan Mihalič je presenetil že s samim gradivom, saj na sejo ni povabil niti enega s strani stranke SDS predlaganega razpravljavca.

Župan Mihalič presenetil že s samim gradivom, saj na sejo ni povabil niti enega s strani stranke SDS predlaganega razpravljavca

Stranka SDS je namreč 5.9.2019 v skladu s Poslovnikom občinskega sveta na občino posredovala zahtevo za sklic izredne seje. V zahtevi je pojasnila razloge in sicer, da se občina Rogašovci ni odzvala na zahtevo UE Murska Sobota (Upravna enota Murska Sobota) po dopolnitvi vloge za izdajo gradbenega dovoljenja in je posledično zato ostala brez vodovoda oz. se je sklicevala na celotni članek objavljen v časopisu Vestnik s strani avtorja J. Voteka z naslovom Projekt druge faze gradnje pripravljen. Med drugim pa so se podpisniki za sklic izredne seje sklicevali še na prejeto elektronsko pošto iz dne 31. avgust, ki jim jih je posredoval Boštjan Štesl, ki naj bi v pretežni meri sodeloval pri projektiranju Pomurskega vodovoda sistema B (Faza 1). Vso gradivo za sklic izredne seje so podpisani svetniki priložili k zahtevi za sklic seje, na sejo pa so zaradi potrebne razjasnitve okoliščin poleg svetnikov povabili še: Bojana Štesla, diplomiranega inženirja gradbeništva, Branka Drvariča, predsednika Razvojnega sveta, Daniela Kalamarja, direktorja podjetja Vodovod sistema B, zainteresirano javnost in predstavnike medijev. Kot zanimivost naj navedemo, da na uradni strani občine Rogašovci ni prav nobene priloge, ki so jo predlagatelji posredovali na občino, župan pa na sejo ni povabil niti enega s strani stranke SDS vabljenega razpravljavca. Ravno slednji pa, da so bili ključni, da bi občinski svet razčistil vse  nejasnosti  v zvezi s potekom gradnje vodovoda v občini in se seznanil s problemi v zvezi z realizacijo. Andrej Kisilak je tako v uvodu župana Edvarda Mihaliča prosil za odgovor, zakaj na sejo ni povabil ključne ljudi, preko katerih bi lahko svetniki pridobili relevantne informacije. Prosil je še za pojasnilo navedb, da v času izgradnje vodovoda sistema B v prvi fazi sploh ni bila narejena t.i. hidravlika, kar je povzročilo težave na omrežju in premalo postavljenih hidrantov za požarno varnost in, ali je res, da hidravlika ni narejena niti za fazo 2. Kot je kazalo na sami seji, pa je župan Mihalič obral manever monologa in tako preprečil, da bi svetniki dejansko izvedeli, kdo “ga je polomil” pri tako pomembnem projektu. Dejstvo namreč je, da je prav Občina Rogašovci prevzela vlogo nosilke projekta izgradnja vodovoda Faza 2 in bi morala kot koordinatorka med občinami poskrbeti, da bi se vsa dokumentacija pravočasno izdelala za vse občine. “Zatajila” pa naj bi ravno sama! Zagotovo je to eden izmed razlogov, da župan na sejo ni povabil tistih, ki vedo pravo resnico. Odgovor župana Kisilaku, da bi na seji nastala prava “štala”, če bi povabil osebe, ki so jih v dopisu predlagali v stranki SDS, zagotovo kaže na to, da županu pri projektu ni šlo vse po načrtih.

Odgovor župana Kisilaku, da bi na seji nastala prava “štala”, če bi povabil osebe, ki so jih v dopisu predlagali v stranki SDS, zagotovo kaže na to, da županu pri projektu ni šlo vse po načrtih

Da je županov manever monologa bil spretno zrežiran, pa priča tudi to, da na seji ni dal besede niti človeku iz svoje občine, projektantu Bojanu Šteslu, ki naj bi bil celo ključen že pri izgradnji vodovoda sistema B v prvi fazi. Včeraj bi namreč moral biti med razpravljavci, saj je ravno on preko e-dopisa posredoval nekaj ključnih informacij svetnikom, župan pa ga uradno na sejo ni povabil. Ker se je seje udeležil kot zainteresirana javnost (seje so namreč javne), pa od župana ni dobil besede niti na prošnjo svetnice Jožice Fükaš (SDS). Izredna seja se je kot kaže razvila v skladu s pričakovanji župana, svetniki in občani pa so informacije o nejasnosti  v zvezi s potekom gradnje vodovoda v občini in problemi v zvezi z realizacijo dobili le od župana. Ali so bile pripravljene tako, da se mora na napake hitro pozabiti, težave pa pomesti pod preprogo, bomo poskušali pridobiti s strani uredništva!

Izredna seja se je kot kaže razvila v skladu s pričakovanji župana, svetniki in občani pa so informacije o nejasnosti  v zvezi s potekom gradnje vodovoda v občini in problemi v zvezi z realizacijo dobili le od župana

Ker so predlagatelji za sklic izredne seje bili mnenja, da s strani župana nikakor niso pridobili relevantne informacije, so glasovali PROTI sklepu, ki se je glasil: “Občinski svet občine Rogašovci je razčistil vse nejasnosti v zvezi s potekom gradnje vodovoda v Občini Rogašovci in se seznanil s problemi v zvezi z realizacijo”

Uredništvo