Na lestvici konkurenčnosti Slovenija šele na (obdržanem) 35. mestu, odliv perspektivnega prebivalstva s končano visoko ali višjo strokovno izobrazbo pa je višji. kot v času največje gospodarske krize!

Vir: Pixabay

Na lestvici svetovne konkurenčnosti za leto 2019, ki jo objavlja Svetovni gospodarski forum (WEF) in na kateri je Singapur prišel z drugega na prvo mesto, je Slovenija med 141. državami obdržala lansko 35. mesto. Nizko je uvrščena predvsem zaradi nizke fleksibilnosti delovnih razmerij (67. mesto) in šibke povezave nagrajevanja s produktivnostjo (62. mesto), kar je tudi posledica visoke obremenitve prejemkov od dela z davki in prispevki (78. mesto). Država bi si tako morala skupaj z delodajalskimi in gospodarskimi organizacije prizadevati, da odpravijo te ključne ovire, ki povzročajo zaostanek, in sicer še posebej pri zaposlenih, ki prejmejo višje plače in pomenijo največji razvojni potencial.

Obremenjenost bruto plače v Sloveniji pri potrebnih strokovnih inženirskih kadrih previsoka

Kadri, ki v Sloveniji prejemajo 3.000 EUR bruto mesečnega dohodka, prejmejo 1.615 EUR neto plače. To pa je za kar 70 EUR na mesec manj, kot v primerljivih srednjeevropskih državah s podobnimi sistemi socialnega zavarovanja (Avstrija, Češka, Nemčija, Poljska, Madžarska). Pri bruto plači (strošek dela za delodajalca) 10.000 EUR, katerih dohodek prejema kakšnih 2.500 zaposlenih, naraste razlika na mesečni ravni že na 680 evrov, je zapisano na portalu gospodarske zbornice.

Vlada bi morala torej “paket” reform pripraviti predvsem v smeri, da perspektivni in potrebni strokovni inženirski kadri ne odhajajo v konkurenčnejšo okolje, kjer prejemajo bistveno večje dohodke. V preteklem tednu potrjen paket davčnih sprememb na Odboru za finance (stranka SD vložila amandma se meja 5. dohodninskega razreda iz 80.000 EUR letnega bruto dohodka zniža na 72.000 EUR), ki ga je koalicija potrdila, kaže na to, da koalicija še ne razume, ali pa ji je preprosto vseeno, kaj vse je potrebno, da dosežemo ciljnih 60.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega in bomo lahko primerljivi s konkurenco.

Sprejet paket davčnih reform s strani koalicije kaže, da ta še ne razume, ali pa ji je preprosto vseeno, kaj vse je potrebno, da dosežemo ciljnih 60.000 EUR dodane vrednosti na zaposlenega, da bomo lahko primerljivi s konkurenco

Uredništvo