Negativni trendi pri vseh treh vrstah pismenosti so skrb zbujajoči

PISA je mednarodna raziskava o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti, ki se izvaja pod okriljem Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Namen raziskave PISA je zajeti podatke o kompetentnostih 15-letnikov, ki jih potrebujejo za svoje življenje, poklicno in zasebno, in ki so pomembne tako za posameznika kot za celotno družbo. 

Pred dnevi je Pedagoški inštitut, ki v Sloveniji izvaja raziskavo PISA, predstavil rezultate Raziskave PISA 2022, v kateri je sodelovalo 6.721 slovenskih 15-letnikov iz 296 srednješolskih izobraževalnih programov, 52 osnovnih šol in dveh ustanov za izobraževanje odraslih. Raziskava je tokrat poglobljeno merila področje matematične pismenosti, vsi podatki pa kažejo na splošen upad tako pri matematični, kot tudi pri bralni in naravoslovni pismenosti.

Rezultati vsakokratne raziskave PISA so neposredno povezani s šolskim sistemom oziroma celotnim področjem vzgoje in izobraževanja. Negativni trendi pri vseh treh vrstah pismenosti, ki ju v zadnjih letih beležimo v Sloveniji, so skrb zbujajoči in na Ministrstvu za izobraževanje bi se morali vklopiti vsi alarmi.

A podobno, kot na ostalih področjih, aktualna vlada na izzive nima odgovora. V Poslanski skupini SDS so prepričani, da je zaradi pasivnosti Golobove vlade nujno tudi v Državnem zboru RS opraviti razpravo na temo izobraževanja, saj je govora o generacijah, ki bodo v prihodnosti pomembno oblikovale našo družbo in vodile naše državo.

Po mnenju PS SDS mora Odbor za izobraževanje, znanost in mladino takoj pozvati Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, da prične s pripravo in izvedbo javne razprave po vseh slovenskih regijah s predstavitvijo akcijskega načrta za razvoj bralne pismenosti, ki je temelj razvoja tudi ostalih vrst pismenosti.

Prav tako je potrebno najmanj v roku treh mesecev pripraviti konkreten nabor kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov s kar se da natančno časovnico, s katerim bomo zaustavili za trend padanja bralne, matematične in naravoslovne pismenosti ter ga obrnili navzgor.

V skladu z napovedanimi cilji kurikularne prenove, ki naj bi že potekala, morajo strokovni organi ministrstva nujno prevetriti vsebine učnih načrtov po celotni vertikali izobraževalnega procesa in o tem matičnemu delovnemu telesu poročati v roku treh mesecev.

Da bi aktivnosti na Ministrstvu za izobraževanje čim prej stekle, Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zahteva sklic nujne seje Odbora za izobraževanje, znanost in mladino z obravnavo točke “Skrb vzbujajoči rezultati Raziskave PISA 2022″.

M.Z.