Nihče noče prevzeti odgovornosti za prvovrstni škandal

V osnutku revizijskega poročila o postopku najema poslovnih prostorov na Gospodarskem razstavišču Ljubljana, ki ga je s strani službe za notranjo revizijo pri pravosodnem ministrstvu pridobil Siol.net, so poleg suma kaznivih dejanj na ministrstvu za pravosodje, negospodarnega in pristranskega ravnanja odgovornih oseb ter favoriziranja izbranega ponudnika navedena tudi pričevanja javnih uslužbencev o mobingu in psihičnih pritiskih.

Okrožno sodišče v Ljubljani od leta 2021, ko je bila ministrica za pravosodje še Lilijana Kozlovič, obravnave z več udeleženci zaradi prostorske stiske izvaja na Gospodarskem razstavišču. Najemnik prostorov je ministrstvo za pravosodje, uporabnik pa sodišče. Cena letnega najema, ki ga plačuje ministrstvo, znaša dobrih 206 tisoč evrov, lastnika Gospodarskega razstavišča pa sta Mestna občina Ljubljana ter Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Ker je pri poslu očitno prišlo do številnih nepravilnosti so na ministrstvu za pravosodje lani poleti opravili revizijo najema prostorov. Služba za investicije, ki jo je vodila Lucija Remec, je bila odgovorna za najem prostorov na Gospodarskem razstavišču, ki je bilo izbrano tudi zato, ker je bil čas koronavirusnih ukrepov in ponudnik ni imel vira prihodka.

Pooblaščena oseba revidiranca je favorizirala samo enega ponudnika, ogled poslovnih prostorov brez zapisnika pa je bil opravljen, še preden je sodišče podalo specifikacijo svojih potreb. Odločitev o dodatne najemu avdio in video opreme je bila nesporno negospodarna in neekonomična, javna uslužbenka pa ni opravila izbire najustreznejšega ponudnika strokovno, vestno, nepristransko in kakovostno, pri čemer obstaja sum zlorabe položaja in nenamenske uporabe javnih sredstev. Javni uslužbenci so potrdili, da je nad nekaterimi uslužbenci izvajala psihične pritiske oz. mobing.

Na ministrstvu so v odzivu na te informacije zapisali, da naj bi revizijo najemnega posla na Gospodarskem razstavišču na lastno pest odredil nekdanji generalni sekretar Gojkovič brez vednosti ministrice, ki je bila v tem času na letnem dopustu v tujini. Ministrica do danes še ni prejela končne verzije te revizije, na Siolu objavljen dokument pa je zgolj osnutek.

Z ministrstva ob tem dodajajo, da je ministrica v tem tednu ugotovila tudi, da obstajajo dvomi glede zakonitosti in objektivnosti notranje revizije posla nakupa stavbe na Litijski. Gojkovič ji je po poročanju Siola v drugem tednu januarja zagotovil, da revizija tega posla poteka od 29.12.2023. Na zahtevo ministrice, da posreduje odredbo o uvedbi revizije, je pred pričami odgovoril, da bodo dokument “uredili” za nazaj. Ker je ministrica s tem ugotovila, da revizija ne poteka, je zahtevala, da se ta uvede takoj, uvedena je bila 18.1.2024.

Ministrica je po vrnitvi z izrednega dopusta zaradi smrti očeta v tednu po 29.1.2023 ugotovila, da je tudi odredba o notranji reviziji posla na Litijski zastavljena na način, ki zbuja dvome o objektivnosti izsledkov revizije, zato je novemu generalnemu sekretarju Bogunoviču odredila pripravo naročila neodvisne zunanje revizije posla. “Evidenčno javno naročilo zunanje revizije je v pripravi in bo predvidoma objavljeno v začetku naslednjega tedna,” so za Siol zapisali na ministrstvu.

Na ministrstvu za pravosodje, ki ga zaenkrat še vodi Dominika Švarc Pipan, torej poteka mesarsko klanje, saj je več kot očitno, da odgovornosti za prvovrstni škandal v zvezi z nakupom stavbe na Litijski nihče noče prevzeti.

M.Z.