Pomurski regiji je za 1.076 učencev razpisanih 1.334 mest

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2024/2025. Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu v  Sloveniji zaključuje 21.305 učenk in učencev, ki bodo lahko kandidirali na skupno 26.066 vpisnih mest na srednjih šolah.

V Pomurski regiji je za 1.076 učencev razpisanih 1.334 mest, ki se bodo lahko vpisali tudi na nekatere nove programe. Priprava razpisa za vpis je tudi letos temeljila na analizi mreže šol, stališčih socialnih partnerjev in pobudah gospodarstva ter demografske projekcije. Celoten seznam srednješolskih programov v Sloveniji, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2023/24 je objavljen na na povezavi Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, objavljen je tudi seznam srednjih šol.

Z novim šolskim letom 2024/2025 se bo v Pomurju poleg že obstoječih programov na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci začel izvajati program Slaščičar. 

V šolskem letu 2017/2018 so se določeni izobraževalni programi na določenih šolah začeli poskusno izvajati tudi v vajeniški obliki. V prihodnjem šolskem letu 2024/2025 se bodo lahko dijaki na pomurskih šolah v vajeniški obliki lahko izobraževali na naslednjih programih:

  • Oblikovalec kovin – orodjar na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota,
  • Gastronomske in hotelirske storitve na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci,
  • Mehatronik operater na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota,

Vajeniška oblika izobraževanja se od obstoječe tako imenovane šolske oblike izobraževanja razlikuje samo v tem, da se večji del izobraževanja izvede pri delodajalcu. V vajeniški obliki izobraževanja se namreč vsaj polovica oziroma 50 % izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (okvirno 56 tednov v treh letih), medtem ko je ta delež v šolski obliki izobraževanja nižji in znaša povprečno 22 % oziroma 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih.

Informativni dnevi so v skladu s šolskim koledarjem predvideni za petek, 16. februarja 2024, ob 9. in 15. uri, ter soboto, 17. februarja 2024, ob 9. uri.

Dva dijaška domova, ki delujeta v okviru srednjih šol v Pomurju, nudita dijakom iz oddaljenih okolij možnost nastanitve v času šolanja. DIJAŠKI DOM BIOTEHNIŠKE ŠOLE RAKIČAN ima na voljo 4 prosta mesta, od tega 1 za dekle in 3 za fante, DIJAŠKI DOM SREDNJE ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI pa lahko sprejme 36 dijakinj in dijakov, od tega je na voljo 18 prostih  mest za dekleta in 18 za fante.

M.Z.