Boštjana Bandlja je vodila preprosta želja, da pomaga ljudem k boljšemu in polnejšemu življenju

Nedavno ustanovljena Fundacija Boštjana Bandlja pomaga ljudem pri premagovanju ovir, ki močno vplivajo na kakovost življenja. V situacijah, kot so dolga čakalna vrsta na medicinski poseg, visoki življenjski stroški za mlade starše ali povišani izdatki v podporo nadarjenemu otroku in podobno želi fundacija s svojimi sredstvi posameznikom in družinam priskočiti na pomoč.

Temeljno poslanstvo Ustanove Fundacija Boštjana Bandlja je pomoč ljudem na področjih zdravstvene oskrbe, socialnega varstva, športa in izobraževanja. Namen fundacije je dobrodelen in splošno koristen.

Fundacija se pri izvajanju projektov povezuje z različnimi strokovnjaki, finančna pomoč pa je neposredno usmerjena k dejanjem, ki pomenijo konkretno spremembo za posameznika ali družino. Sredstev ne nakazuje društvom ali drugim posrednikom.

Prvi projekt fundacije je razpis Fundacije Boštjana Bandlja za financiranje oskrbnine za vrtec, s katerim pomaga mladim staršem in poskrbi za plačilo oskrbnine vrtca za en mesec. Projekt je obsežen, saj so k prijavi na razpis povabljeni mladi starši iz vse Slovenije. V prihodnjih letih bo Fundacija svoja sredstva namenila tudi drugim oblikam pomoči v želji, da bi z njimi dosegla čim več ljudi.

Na razpis za prejem donacije za plačilo oskrbnine v vrtcu se lahko prijavijo slovenski državljani, ki so rojeni leta 1989 ali kasneje in ki so starši otroka, ki je vključen in obiskuje vrtec v Sloveniji.

M.Z.