Gre zgolj za administrativni ukrep

Vlada pod vodstvom Roberta Goloba je sprejela pravilnik, ki na podlagi izdaje ministrice Valentine Prevolnik Rupel od 1. maja naprej podaljšuje čas, ko je treba izvesti posamezne zdravniške preglede. 

S pravilnikom se čakalna doba za stopnjo nujnosti “zelo hitro” podaljšuje z zdajšnjih 14 na 30 dni, kar pomeni, da bodo pacienti na specialistični pregled prišli 16 dni pozneje, kot do zdaj.

Na ministrstvu spremembo utemeljujejo z obrazložitvijo, da se je v preteklem obdobju delež izdanih napotnic s stopnjo nujnosti zelo hitro najbolj povečal na račun zmanjšanja deleža izdanih napotnic s stopnjo redno. “Ugotovljeno je bilo, da pri izvajalcih, ki ne beležijo nedopustno čakajočih pri stopnjah nujnosti hitro in redno, beležijo nedopustno čakajoče pri stopnji nujnosti zelo hitro. To pomeni, da izvajalci, ki nimajo dolgih čakalnih dob, vseeno ne zmorejo ponuditi terminov pri stopnji nujnosti zelo hitro v roku, ki je krajši od 14 dni. Pri tej stopnji nujnosti se zato najdaljša dopustna čakalna doba povečuje s 14 na 30 dni,” navajajo.

Spreta sprememba zgolj potrjuje, da bo ukrep pacientom s stopnjo “zelo hitro” prinesel dvakratno podaljšanje časa, ko bi moral dobiti zdravstveno storitev.

M.Z.