Nad E-forum, nevladno organizacijo z grožnjami in pritiski!

Vir:Glasilo občine Hoče

Če so v zadnjem tednu nevladne okoljevarstvene organizacije svojo odločitev o pritožbi na okoljevarstveno soglasje za projekt Magna Steyr spremenile (tudi zaradi posrednih vladnih pritiskov), pa do danes še “ni klonil E-forum”. Toda, njegov predsednik, Gorazd Marinček, je postal tarča tako resnih groženj (te so se pretežno pojavile preko znanih oseb na družbenih omrežij), da je zaprosil policijsko varstvo zase in za svojo družino.

Marinček vztraja glede pritožbe, s tem zanesljivo pomaga ljudem, ki se posledic umestitve takšnega projekta ne zavedajo!

Predsednik nevladne okoljevarstvene organizacije Marinček ponovno “napade” nevzdržno besedilo, ki je zapisano v okoljevarstvenem soglasju ARSO (Agencije RS za okolje), sklicuje pa se tudi na procesni postopek, kjer naj bi prišlo do spornega pooblastila za zastopanje Magne. Iz razlogov, ki jih je pojasnil že večkrat – tudi strokovnim sodelavcem na ARSO bo uresničil napovedano odločitev glede pritožbe z namenom, da se v soglasje vpiše tekst glede položitve tira in  zmanjšanje prometa. To naj bi vložil konec tega ali v začetku naslednjega tedna in v kolikor bo tekst v soglasju primerno dopolnjen, bo za njega postopek zaključen.

Marinček razočaran nad ministrom Koprivnikarjem in ministrico Majcnovo!

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar naj bi bil zaščitnik civilno družbenih organizacij ministrica za okolje Majcnova pa je celo skrbnica aarhuške konvencije (katere 5. člen jo zavezuje do branjenja organizacij pred pritiski). Toda, Marinček izpostavlja, da sta obnemela oba, s tem pa tudi povzročila nepopravljivo škodo nevladnim organizacijam.

Vlada RS, skupaj s ključnima ministroma, ki sta akterja na “poligonu” najboljših kmetijskih zemljišč in gozda, Počivalška in Židana, so dosegli, da se je žarišče dogajanja preusmerilo na nevladne organizacije. Ker v postopku izdanega okoljevarstvenega soglasja zaradi rokov, ki sta jih določila Magna in vlada, da bi projekt za njih še bil sprejemljiv, do pritožbe sploh ne sme priti. Kaj je torej preostalo nevladnim organizacijam? Pod pritiski so klonile ena za drugo, nekatere so uspele iztržiti še kaj za ljudi, druge verjetno tudi kaj za lastni proračun. Ostal pa je le Marinček na eni in z jezo in grožnjami “naviti” posamezniki. Ker so delovna mesta v RS še vedno potrebna, kakovost bivanja v SV delu Slovenije pa vse prej kot primerna, je sicer razumljivo od kod ta bes.

Toda, ne smemo pozabiti, da Magne v RS ne bi bilo, če bi v Gracu dobila okoljevarstveno soglasje za širitev -vzpostavitev lakirnice. Tam soglasja ni dobila izključno zaradi negativnih okoljski vplivov, ki jih povzroča. Pri nas pa bodo prve žrtve gozdovi, druga žrtev prvovrstna kmetijska zemljišča, naslednja pa ljudje. Eni zaradi pogojev dela v sami lakirnici, drugi pa na območju vplivov same lakirnice, v katerem bodo živeli s svojimi otroki.

In spet smo pri strategiji države RS in strategijah občin. Le zakaj nimamo jasno izdelanih kriterijev, kje so označena degradirana območja in potencial za umestitev ravno za podobne investicije, kaj, kdaj in samo pod katerimi pogoji bomo žrtvovali prvovrstna kmetijska zemljišča…In, ali država RS sploh še želi imeti svojo domačo, lokalno pridelano hrano, kot to mnogokrat svojim državljanom sporoča?

Uredništvo