Del sredstev prispeva tudi ministrstvo

Občino Lendava je v letošnjem letu že zajelo neurje s točo, zato je župan Janez Magyar s Športnim društvom letalski center Maribor podpisal pogodbo za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letu 2023 z letalsko obrambo pred točo.

Dejavnosti protitočne letalske obrambe bo mariborski letalski center začel izvajati 14. junija, aktivnosti pa se bodo izvajale do 15. septembra 2023. Branjeno območje zajema 27 občin v statistični regiji Pomurje, 41 občin v Podravju, občini Slovenske konjice in Zreče iz Savinjske regije ter občino Podvleka iz Koroške statistične regije.

Pogodbena vrednost za izvajanje protitočne obrambe za vse vključene občine znaša 347.257,42 evrov (z DDV). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo zagotovilo 34,56 odstotkov sredstev, preostali del denarja pa zagotavljajo občine, ki so se vključile v izvajanje letalske obrambe pred točo z branjenega območja. Višina sredstev Občine Lendava je 3.500,00 evrov z DDV.

M.Z.