Nad mizerne plače v sindikatu gostinskih in turističnih delavcev

Včerajšnje prvo pogajalsko srečanje med predstavniki Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije in Turistično – gostinsko zbornico (TUZ) se spoh ni resno začelo. Vzrok naj bi bilo posmehovanje in popolnoma neprimeren odnos predstavnikov delodajalske organizacije do odprtih izhodišč. Na srečanju bi se pogajali o višini regresa, dvigu plač in spremembi kolektivne pogodbe, navaja vir časopis Dnevnik.

Karmen Leban – mizerne plače se niso zvišale že pet let

Rezultati poslovanja v turizmu in gostinstvu so že kar nekaj časa boljši, v nebo letijo prihodki od turizma in neplačane presežne ure zaposlenih. Kršijo se pravice zaposlenih do odmorov in počitka ter druga delovnopravna zakonodaja, navaja generalne sekretarka sindikata delavcev Karmen Leben. Ves ta odnos, vključno z mizerimi plačami, slabimi dlovnimi razmerami ter celo šikaniranje delavcev pa predstavljajo po njenem mnenju temeljni vzrok za pomanjkanje nosilnih poklicev v tej branži.

Delavci v turizmu in gostinstvu med najslabše plačanimi!

Povprečna plača delavcev v panogi turizma in gostinstva znaša 1086 EUR bruto oz. 743 EUR neto, vendar je na podlagi analiz ugotovljeno, da je za to potrebno opraviti 210 ur/mesec! Delavci pa naj bi nabrali do danes cca. 500.000 presežnih ur.

Predstavnica delodajalcev, bivša ministrica za šolstvo z najkrajšim mandatom Klavdija Štalcer (bolj znana kot Markež) pripravljena za kompromise!

Štalcerjeva je v svoji izjavi sicer izrazila pripravljenost za nadaljevanje pogajanj, vendar je v njeni izjavi bilo razbrati, da si glede dviga mizernih plač pridobiva čas, saj naj bi le te uredili z novo kolektivno pogodbo. Kolektivna pogodba o kateri se bo med drugim pogajalo, se namreč izteka konec leta. Glede višine regresa pa je izjavila, da predstavniki delavcev na prvem srečanju še naj ne bi imeli pogajalskega mandata.

Bodo predstavniki delavcev dovolj “močni” in na podlagi argumentov zaostrili pogajanja še pred turistično sezono?

Uredništvo