Nadomestilo za primer brezposelnosti po novem iz 350 na 530,19 evrov?

Foto; Pixabay

V javni razpravi je predlog novele zakona o urejanju trga dela. Ta med drugim zvišuje minimalno denarno nadomestilo za primer brezposelnosti iz 350 na 530,19 EUR. Novelo je v javno razpravo “poslalo” ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vse do 2.9.2019.

Po novem tudi zvišanje zavarovalne dobe, ki jo mora zavarovanec pridobiti za priznanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti

Ministrstvo tudi predlaga, da bi po novem do pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti zaposleni prišli šele, ko bi v zadnjih 24 mesecih “opazovanega intervala” imeli najmanj 10 mesecev (prej devet) zavarovalne dobe. Slednje argumentirajo s tem, da bi preprečevali prekarno delo in zvišali delovno aktivnost.

Sicer pa je v predlogu novele tudi zahteva za tujce iz tretjih držav, ki stopajo na trg delovne sile v Sloveniji in sicer osnovno znanje slovenskega jezika (raven A1).

Uredništvo