Volili bodo dodatnega člana občinskega sveta

Občina Hodoš je 11. novembra 2022 razpisala naknadne volitve enega člana v občinski svet. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 14. december 2022, volitve pa bodo v nedeljo, 5. februarja 2023.

Na rednih volitvah so v Občinski svet Občine Hodoš bili izvoljeni Rudolf Bunderla, Erika Könye, Gabrijela Roman, Drago Grabar in Severina Magyar. 184 volilnih upravičencev bo izbiralo dodatnega, sedmega člana občinskega sveta. Za župana je bil izvoljen Denis Tamaško.

M.Z.