Leljak očitke zavrača in napoveduje izstop iz sistema Prlekija

Danes je v prostorih Občine Radenci potekala tiskovna konferenca, ki jo je sklical župan Roman Leljak. Govora je bilo o aktualnih zadevah v občini, med drugim tudi o Predlogu za krivdno razrešitev direktorja Javnega podjetja Prlekija d.o.o. in o morebitnem izstopu Občine Radenci iz vodovodnega sistema C. Župan je demantiral govorice o domnevnem dolgu Občine Radenci pri dobavi vode in spregovoril o otvoritvi nove čistilne naprave in amfiteatra.

Glede delovanja vodovodnega sistema C in vlogi podjetja Prlekija d.o.o. je Leljak dejal, da oskrba s pitno vodo nikoli ni delovala povsem transparentno. Do leta 2019 je Občina Radenci oskrbo z vodo plačevala podjetju Prlekija in Občini Ljutomer kot ustanovitelju. Pri obračunu plačevanja stroškov je Občina Radenci bila obravnavana kot 21% lastnik, pri koriščenju bonitet pa le kot 14%. Na podlagi revizijskega poročila Leljak ugotavlja, da so bili občani Občine Radenci pri upravljanju sistema C oškodovani.

Župan Leljak je na zadnjem sestanku županov podal predlog za krivdno razrešitev direktorja Javnega podjetja Prlekija mag. Arturja Racmana, ker od imenovanja naprej ni odpravil nepravilnosti. Razmerje med zaposlenimi operativci in vodstvenim kadrom je po besedah Leljaka 20%-80%, kar poslovanje podjetja močno obremenjuje, saj večino operativnih del opravijo podizvajalci. Ker se cena vode zvišuje, direktor pa v zvezi z optimizacijo poslovanja ni naredil nič, Leljak predlaga razrešitev direktorja. Ker ostali župani s tem niso soglašali, Leljak napoveduje prekinitev sodelovanja s Prlekijo na področju vzdrževanja vodovodne infrastrukture na območju Občine Radenci. Vzdrževanje omrežja bo opravljal režijski obrat Občine Radenci.

Leljak opozarja, da je nameravan dvig cene pitne vode iz 0,67€ na cca 1,09€ neupravičen in pri tem Občina Radenci ne bo sodelovala.

V javnosti so se pojavile govorice o tem, da naj bi Občina Radenci dolgovala podjetju Prlekija sredstva iz naslova vodarine. Leljak je vse govorice zavrnil in jih pripisal interesom nekaterih občanov, ki se niso strinjali z izvolitvijo Leljaka za župana. Izvršba s strani podjetja Prlekija do radenske občine v višini 1.600.000€ je bila neutemeljena in zavržena.

Otvoritev nove čistilne naprave bo 22. junija. Po Leljakovih besedah so od njegovega nastopa funkcije župana leta 2018 ceno izgradnje čistilne naprave zmanjšali iz osem in pol milijona na štiri milijone. Kljub raznim govoricam o slabi kvaliteti Leljak zagotavlja, da je čistilna naprava kvalitetna.

Ureditev parka in izgradnja amfiteatra poteka predvsem v zadnjem obdobju. V zadnjih treh letih je občina postala lastnik polovice parka. Leljak je mnenja, da je po vsej verjetnosti v preteklosti zaradi osebnih interesov po prilaščanju zemljišč v parku prišlo do komplicirane situacije. Občina je s spretnim dogovarjanjem s Savo kot lastnikom objektov pridobila tudi del parka in nekaj stavb. Obstoječi bazen bi občini prinašal izgubo, so za občane na tej lokaciji našli novo vsebino. Ker je območje pod spomeniškim varstvom, je pridobivanje soglasij za izgradnjo amfiteatra potekalo nekoliko dlje, sama izgradnja amfiteatra pa se je zaradi izigravanja nekaterih občinskih svetnikov v fazi sprejemanja občinskega proračuna pričela nekoliko z zamikom.

Namesto bazena v parku bodo do poletja zgradili amfiteater (foto: M.Z.)

Dokončanje izgradnje amfiteatra lahko torej pričakujemo v poletnih mesecih, po prvem avgustu pa bo tudi uradno predan namenu. Leljak v novem prizoriščnem prostoru napoveduje celoletno dogajanje. Izgradnjo so pokrili z lastnimi sredstvi, ki jih pridobijo preko turističnih taks in koncesije. Tako izgradnjo turistične infrastrukture kot stroške večine prireditev v sklopu Radenskega poletja pokrivajo s tako imenovanim turističnim denarjem, ki ga na podlagi zakonodaje vračajo v razvoj turizma (infrastruktura in prireditve).

M.Z.