Nekaterim javnim uslužbencem 1050 EUR regresa, nekaterim 886,63 EUR!

Vir:Pixabay

Zaposleni v javnem sektorju bodo letos zagotovo prejeli regres, ki bo za vse javne uslužbence znašal najmanj 886,63 EUR. Toda, če bodo vsaj eni sindikati javnih uslužbencev podpisali pripravljen aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, bodo najslabše plačani prejeli regres v višini 1050 EUR.

Za odločitev glede podpisa aneksa imajo sindikati čas do srede naslednjega tedna!

Pogajanja o višini regresa so namreč za vladno stran končana. Čeprav sindikati niso zadovoljni z dokončno ponudbo vladnih pogajalcev (zato tudi ni prišlo do podpisa aneksa), pa je pričakovati, da bo v naslednjem tednu prišlo do podpisa aneksa najmanj v enem od sindikatov negospodarskih dejavnosti.

Spomnimo, da so se sindikalni pogajalci pogajali za regres v višini 1100 EUR za tiste s plačo pod minimalno, za ostale javne uslužbence pa v višini 900 EUR!

Uredništvo