Nevarno “razmerje” med minimalno plačo in denarno socialno pomočjo!

638 EUR neto znaša minimalna plača v Republiki Sloveniji, velja pa od 1.1.2018 naprej. Pred tem je bila za 4.7% nižja. 385 EUR bo s 1.6.2018 znašala po novem denarna socialna pomoč in predstavlja način blaženja revščine. Po današnjih izračunih znaša prag tveganja revščine 616 EUR, “pod njim” pa živi kar cca. 14% prebivalstva RS.

Poleg denarne socialne pomoči še vrsta drugih transferjev!

Prejemniki denarne socialne pomoči so upravičeni še do mnogih drugih transferjev in ugodnosti. Ena izmed teh je izredna denarna socialna pomoč, brezplačna prehrana za otroka v vrtcu in/ali šoli, višji otroški dodatek, subvencija za najeto stanovanje ter plačilo zdravstvenega zavarovanja.

Z dvigom denarne socialne pomoči se je “prag” med plačilom za nedelo ter plačilom za delo zaostril. Dejstvo je, da se ob vseh bonitetah, do katerih so upravičeni prejemniki denarne socialne pomoči več ne splača biti dober sodelavec v podjetju in ob 40 urnem delavniku zaslužiti 638 EUR neto. Še bolj pa se ne splača biti dober sodelavec na delu v težkih delovnih pogojih, kjer si po 8 urah dela še komaj sposoben kaj postoriti doma.

Da imamo v RS eno daleč neskladnih razmerij med minimalno plačo in denarno socialno pomočjo, kaže tudi pred kratkim objavljen podatek o motiviranosti za prehod v delo. V EU smo tako po t.i. “pasti brezposelnosti” oz. motiviranosti za delo na kar 2. mestu. Poglobljena raziskava namreč ugotavlja, da se neto dohodek samske zaposlene osebe po prehodu iz brezposelnosti poveča za le 10.4% bruto plače!

Uredništvo