Seznam spletnih pripomočkov vam je lahko v pomoč

Lokacije in točen čas nenadnih neurij je v Sloveniji težko napovedati. Zato so na Agenciji za okolje pripravili seznam spletnih pripomočkov, s katerimi je mogoče neurja spremljati in kar najbolj natančno oceniti njihovo dejansko moč ter kraj in čas delovanja. Te informacije vam bodo v pomoč pri odločitvi, kako ustrezno odreagirati.

Splošne vremenske napovedi je po navadi moč zaslediti med radijskimi ali drugimi novicami. Osvežujejo se na tri ure od 6h do 18h. V njih napovedo tudi verjetnost intenzivnega vremenskega dogajanja (neurje, nalivi, toča).

Ker se opozorila zgodijo redkeje in jih mogoče slišite le delno, lahko preverite bližajoče se izredne vremenske pojave na strani Vremensko opozorilo. Na osrednji sliki je vidno, na katerem območju je verjeten dogodek, na dnu strani pa je zapisan čas, kdaj je vremenski dogodek predviden in kakšne narave bo. Barve (zelena, rumena, oranžna, rdeča) označujejo intenzivnost dogodka. Rdeča pomeni največjo intenzivnost.

Na tako imenovani Modri strani se opozorila pojavijo kot rumena ali oranžna polja v zgornjem levem in/ali desnem kotu spletne strani s povezavo na že omenjeno Vremensko opozorilo. Na mobilnih napravah se opozorilo pokaže na vrhu ekrana.

V podobnem prikazu padavin – kratkoročne avtomatizirane napovedi, je mogoče z izbiro parametra spremljati npr. samo točo. V spustnem meniju – Izbira parametra,  je mogoče označiti možnost verjetnost toče. Na mobilnih napravah na zgornjem desnem krogu z devetimi pikami po kliku izberete Hail probability.

Uporabniki Twitterja  se lahko pridružite računu, ki avtomatično opozori na nevarnost neurja nad Slovenijo. Na opozorilo pred neurji se je mogoče naročiti tudi za prikaz opozoril v posamezni  slovenski pokrajini: Severovzhodna  SlovenijaSeverozahodna SlovenijaOsrednja SlovenijaJugovzhodna Slovenija.

M. Z.

vir: gov.si