“Niste kreditno sposobni”, tako banka mladi mamici!

Foto: Pixabay

Mlada mamica je na banki spoznala vso bedo slovenske države. “Niste kreditno sposobni, ne vi, ne vaš mož!” Slednje je za mlado družino pomenilo, da morajo iskati drugačno rešitev za prenovo stanovanja. Kreditojemalcu namreč mora po novih pravilih po servisiranju dolga ostati vsaj znesek v višini neto minimalne plače. V primeru, da ima kreditojemalec še vzdrževane družinske člane, se ta znesek ustrezno nadgradi (je višji).

“Zdaj žal veljajo drugačni pogoji! Denarja pri nas in tudi pri drugih bankah ne morete dobiti”, tako je vso bedo slovenske države spoznala mlada družina

Mlada družina si je želela prenoviti stanovanje, zato je mamica stopila v “svojo” banko.  Niti slučajno ni pričakovala “hladnega tuša”, ki ga je doživela. Še posebej, ker z možem niti nimata tako slabe plače, kot trenutno njuni mnogi kolegi. Beseda bančnega uslužbenca: “Niste kreditno sposobni. Zdaj veljajo drugačni pogoji. Niti mož ni kreditno sposoben”, ki jih je izrekel bančnik, odzvanjajo še danes. 

“Kako, ko pa dobivam lepo porodniško in mož ima solidno plačo. Kako”, se je spraševala mlada mamica?

Prijazen bančnik, nič kriv in verjetno sam jezen na zadnje ukrepe Banke RS se je potrudil in razložil:

Gospa, da bi bili kreditno sposobni, potrebujete 700 EUR zajamčenega dohodka, k temu morava dodati še 240 EUR za prvega otroka in dodatnih 70 a vsakega naslednjega otroka. V vašem primeru bi torej za kreditno sposobnost potrebovali skupaj 1150 EUR, kolikor znaša cenzus za preživetje.

Če torej danes želite kredit, vas najprej “slečejo” (povprašajo o številu otrok…o morebitni preživnini…), ponižajo, naredijo manjvredne…

Država Republika Slovenija, kam potuješ? Si resnično želiš mladosti, razposajenosti in mladih slovenskih družin? Si resnično želiš sožitja med mladim in starim? Država Republika Slovenija! Si to ti?

Spomnimo, da je Banka RS v mesecu oktobru 2019 uvedla ukrep, s katerim je bankam naložila strožje dodeljevanje potrošniških kreditov komitentom. Obrazložitev banke takrat je bila, da jih skrbi sklepanje potrošniških kreditov med slovenskimi potrošniki (previsoka tveganja). Že takrat pa je “simulirala” primer kreditne sposobnosti, ki je marsikomu dvignil “lase”!

PRIMER: “Za osebo, ki ima neto plačo nižjo od dvakratnika bruto minimalne plače, torej ima mesečno neto plačo v letu 2019 nižjo ali enako 2 x 886,63 € = 1,773.26 €, znaša maksimalen strošek servisiranja dolga: 1,773.26 € – (76 % minimalno bruto plače + znesek, potreben za vzdrževanje družinskih članov) ali 50 % od 1,773.26 €, če ta znesek ne presega zneska, ki mora kreditojemalcu ostati. Ostati pa mu mora 76 % bruto minimalne plače kar znaša 673.83 € + stroški za vzdrževanje družinskega člana/članov.”

Torej, če vzamemo praktičen primer: neto dohodek kreditojemalca: 1,500 € in dva otroka do 18 let, ki ju mora vzdrževati. Ker je otroka dolžan vzdrževati tudi drugi starš, se znesek deli z dva (237,29 € * 2, na kreditojemalca pride 237,29 €).

Pri takem primeru upoštevamo na kreditojemalca, da mu mora ostati 76% od bruto minimalne plače 886,36 evrov in prištejemo 237,29 evrov, kar pomeni, da je maksimalna obremenitev za kredit 588,78 €, so zapisali v izračunu Banke Slovenije.

Uredništvo