Po vladnem sprejemu Zakona o ukrepih za omilitev posledic visokih cen energentov bo položnica za povprečno gospodinjstvo nižja za kar okoli 35 odstotkov. 

Na podlagi sprejetega zakona bo okoli 710.000 upravičencev prejelo 150€ enkratnega solidarnostnega dodatka. Med upravičence spadajo upokojenci, prejemniki otroškega dodatka, varstvenega dodatka, dodatka za velike družine, invalidi in prejemniki denarne socialne pomoči.

Pomoč ljudem zaradi visokih cen energentov (foto: twitter)

Vsi gospodarski subjekti bodo upravičeni plačila omrežnine za električno energijo.

Izenačujejo se tudi pravice odjemalcev zemeljskega plina. Tako bodo etažni lastniki, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na zemeljski plin, imeli pri nakupu plina vse pravice v zvezi z nakupnimi pogoji, kot jih imajo odjemalci, ki kupujejo plin za lastno rabo.

Pomoč bo prejelo tudi približno 56.000 kmetijskih gospodarstev in okoli 11.000 čebelarjev.

C. U.