Jutri bo seja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Mestni svetniki bodo na 27. redni seji obravnavali Predloga Odlokov o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje KR 2 ”Za ogradi” v Krogu in za gramoznico ”Jezera” v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24) v drugi obravnavi.

Na mizi imajo tudi Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Murska Sobota za šolsko leto 2022/2023, ki ga bodo podali na podlagi analize vpisa v vrtec za prihodnje šolsko leto. Preučili bodo tudi predlog Programske zasnove javnega glasila Soboške novine, ki ga je pripravil odgovorni urednik Tadej Buzeti.

Na podlagi prejete listine “Občina po meri invalidov” iz leta 2012 bodo obravnavali predlog  Akcijskega programa za invalide v Mestni občini Murska Sobota 2022- 2030, po analizi stanja pa bodo obravnavali še predlog Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje razvoja trajnostnega turizma v destinaciji Murska Sobota 2022-2024, ki vsebuje cilje in aktivnosti za ohranitev znaka “Slovenia Green”.

Mestni svetniki bodo na seji podali še sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 in se seznanili z Varnostno oceno za leto 2021 za policijski okoliš Policijske postaje Murska Sobota.

Komisija za priznanja in nagrade je pripravila predloge sklepov za prejemnike priznanj Mestne občine Murska Sobota v letu 2022, na kadrovskem področju pa bodo po vsej verjetnosti potrdili sklep o imenovanju Branka Kermana za direktorja Pomurskega muzeja Murska Sobota.

Zapletlo pa se je pri imenovanju direktorice Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota (PIŠK). Klavdijo Šek Škafar je za direktorico 12. maja letos imenoval Svet zavoda PIŠK, potrditi pa jo mora še mestni svet.

Šek Škafarjeva ponovno direktorica

Na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) Šekova ni dobila zadostne podpore, zato je KMVVI predlaga sprejem sklepa, da Mestni svet Mestne občine Murska Sobota ne daje soglasja k imenovanju mag. Klavdije Šek Škafar  za direktorico Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.

Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Zoran Hoblaj bo podal svoje predloge in pobude, prav tako bodo predloge in pobude za izboljšanje pogojev bivanja v Murski Soboti podali mestni svetniki. Na našem portalu lahko v anketi glasujete za kandidata, ki si ga želite na “soboškem županskem stolčku” od jeseni naprej.

Kdo bo novi soboški župan

Seja mestnega sveta bo jutri, 21. 6. 2022 ob 13:00 uri.

M. Z.