Nova čistilna naprava na Hotizi

Na slovesnosti ob predaji nove čistilne naprave so bili prisotni minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, župan Občine Lendava Janez Magyar, predsednik Krajevne skupnosti Hotiza Igor Köveš in župani okoliških občin ter predstavniki izvajalcev.

Andrej Vizjak, Janez Magyar in Igor Köveš (foto: M.Z.)

Na Hotizi so pred časom prišli do spoznanja, da obstoječa čistilna naprava zaradi dotrajanosti ne služi več svojemu namenu in da je zaradi napredka na področju tehnologij čiščenja voda nima smisla obnavljati.

Odločili so se za izgradnjo nove čistilne naprave v velikosti 950 populacijskih enot. Strošek izgradnje znaša cca. 200.000€. Občina Lendava se je po besedah župana Janeza Magyara prijavila na razpis Ministrstva za okolje in prostor in v tem trenutku še čaka na odgovor.

(foto: M.Z.)

Župan Janez Magyar je v uvodu dejal, da je bil za izgradnjo čistilne naprave skrajni čas. »S to investicijo občina stremi k straškemu cilju čiščenja odpadnih voda in ohranjanje čistih vodotokov. Voda je ena ključnih resursov prihodnosti, zato ji namenjamo posebno pozornost,« je poudaril župan in se zahvalil ministru Vizjaku ter ministrstvu.

 

 

(foto: M.Z.)

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je v nagovoru prisotnim izrazil zadovoljstvo, da je občina Lendava »prepoznala vrednost vlaganj v infrastrukturo varstva okolja, kot pomembno infrastrukturo za našo prihodnost. Naši mladi prijatelji iz vrtca Hotiza so nas spomnili, da smo ta planet prevzeli v upravljanje za njih. Sleherna naša naložba mora biti usmerjena v to, da našo Slovenijo predamo našim zanamcem v dobrem stanju. Takšen objekt kot je nova čistilna naprava v Hotizi »pomembno pripomorejo k varstvu okolja.

Čez dva dni bomo praznovali Svetovni dan Zemlje. To je enkratna priložnost, da se zamislimo, kako lahko z različnimi ukrepi ohranimo našo prečudovito Slovenijo, okolje v dobrem stanju, da bo služila naših razvojnim potrebam in hkrati obvarovala krhko ravnovesje voda, živali, ljudi in vsega, kar je s tem povezano.  950 PE prenovljena čistilna naprava pomembno pripomore k varovanju podzemnih voda.«

Ob tem je dodal, da je Vlada RS zaradi zaostanka na področju vlaganj v varovanje okolja povečala finančna sredstva za izgradnjo čistilnih naprav, več sredstev je namenila tudi za ureditev vodotokov in izgradnjo nasipov. Predvideva, da bo delež sofinanciranja iz državnega proračuna pri izgradnji omenjene čistilne naprave znašal okoli 130.000,00€.

Po uradni otvoritvi je minister Vizjak za Pomurske novice podal izjavo:

Župan Janez Magyar, ki je obenem kandidat Slovenske demokratske stranke na nedeljskih volitvah ob tem dogodku dejal, da bo sam kot poslanec v Državnem zboru RS še aktivneje prispeval k tesnemu sodelovanju lokalnih oblasti s pristojnimi ministrstvi.

M.Z.