Slovenska in madžarska narodnost prispevata k povezanosti med sosednjima državama

Na Ministrstvu za zunanje zadeve in trgovino Madžarske je 13. septembra 2023 potekala slovesna predaja eksekvature novi generalni konzulki Republike Slovenije v Monoštru Dubravki Šekoranja.

Eksekvaturo je predala državna podsekretarka, generalna direktorica za razvoj evropskih odnosov na Ministrstvu za zunanje zadeve in trgovino Madžarske Krisztina Varju, ki je v nagovoru poudarila pomen prijateljskih in dobrososedskih odnosov ter vsestranskega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko. Izpostavila je pomen delovanja Generalnega konzulata Republike Slovenije v Monoštru in pozornosti, ki se namenja položaju slovenske narodnosti v Porabju in madžarske narodnosti v Pomurju.

Generalna konzulka Šekoranja se je zahvalila za eksekvaturo in izpostavila pomen slovenske in madžarske narodnosti, ki prispevata k povezanosti med sosednjima državama. Zavzela se je za nadaljnjo krepitev dobrososedskih odnosov in sodelovanja, tudi na območju delovanja Generalnega konzulata Republike Slovenije v Monoštru, ki obsega dve obmejni madžarski županiji – Železno županijo in županijo Zala. Med prioritetami svojega delovanja je izpostavila podporo slovenski narodni skupnosti v Porabju in nadaljnje poglabljanje čezmejnega sodelovanja.

M.Z.