Finančna sredstva tudi iz državnega in evropskega proračuna

Županja Občine Odranci Barbara Ferenčak in predsednik zadruge Dolinka z.o.o. Stanislav Srša sta danes podpisala gradbeno pogodbo za investicijo »CENTER KULTURNE DEDIŠČINE ODRANCI – PREMURSKA HIŠA II. FAZA«.

Vrednost pogodbenih del znaša 219.741,42€ brez DDV. Investicija je sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko in sredstev iz proračuna Občine Odranci za leto 2023.

Stanislav Srša in Barbara Ferenčak (foto: odranci.si)

Dela se bodo začela izvajati v aprilu, rok za dokončanje pa je 30.5.2023. V sklopu investicije se bo zgradila ”Prekmurska hiša” v zaokroženo celoto za medgeneracijska druženja. V bodoče bodo prostori namenjeni tudi za prenočitev (hostel).

Občina Odranci v projektu nastopa kot vodilni partner, ostali projektni partnerji so še: Občina Kobilje, Zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci, Projektna razvojna agencija in komunikacija d.o.o., PE Lendava in Zavod Logarica.

M.Z.