Predstavniki Občine Moravske Toplice, Sava Turizem d.d., Term
Vivat, OKS – ZŠZ Pomurje in Občinska športna zveza Moravske Toplice so
podpisali Sporazum o sodelovanju pri vzpostavitvi Večnamenske dvorane v
Moravskih Toplicah.

V imenu Občine Moravske Toplice je sporazum podpisal župan Alojz Glavač, v imenu Sava Turizma po pooblastilu Igor Magdič, v imenu Term Vivat Metod Grah, v imenu OKS-ZŠZ Pomurje in Občinske športne zveze Moravske Toplice pa njen predsednik Branko Recek.

Večnamenska dvorana Moravske Toplice – simulacija

Občina in ostali deležniki si že dalj časa prizadevajo za izgradnjo večnamenske dvorane v Moravskih Toplicah, ki bi jo koristili udleženci programov, ki jih izvajajo podpisnice sporazuma. Občina bo na podlagi dogovorjenih srednjeročnih načrtov zagotovila vse potrebno v zvezi s pridobitvijo prostorske in investicijske dokumentacije za izgradnjo dvorane.

Vodstvo občine je smisel izgradnje dvorane utemeljilo z besedami:

“Zato ker krepi in razvija ponudbo destinacije; ker omogoča prostor, kjer lahko nadzorujemo klimo, varnost in zasebnost; ker spodbuja razvoj kulturnega in družabnega življenja ter daje možnost razvoja rekreacijske in športne dejavnosti za prebivalce in obiskovalce. Ker destinacija Moravske Toplice beleži 550.000 nočitev na letni ravni, gosti vsezoni tudi do 7x več obiskovalcev, kot je prebivalcev Moravskih Toplic. Ker se destinacija Moravske Toplice uvršča med prvih 10 destinacij po število nočitev v državi. Ker je najbližja večja kongresna dvorana v Radencih in to z maksimalno zmogljivostjo 239 sedežev. Ker ima občina 22 aktivnih športnih društev in 21 kulturni društev. Ker je projekt namenjen krepitvi turističnega gospodarstva in navezujočega malega gospodarstva regiji.”

Projekt predstavlja za lokalno skupnost strateško investicijsko vlaganje, ki prinaša nova delovna mesta v turizmu in s turizmom povezanih dejavnostih. Prav tako pričakujejo, da se bo z investicijo povečala dodana vrednosti v turizmu na območju destinacije.

Predvidena je izgradnja večnamnske dvorane, ki bi služila za športno vadbo in organizacijo tekmovanj, z minimalnii preureditvami pa bi bilo mogoče dvorano koristiti tudi za kongres, kulturne, zabavne, plesne in družabne prireditve. Pri načrtovanju in izgradnji objekta posebno pozornost namenjajo ustreznemu vhodu z dovolj prostorno halo in gostinskim lokalom, akustični obdelavi prostorov in posebej oblikovanemu odrskemu delu.

Objekt bo energetsko varčen in samozadosten, saj bo koristil alternativne vire za hlajenje in ogrevanje. S tem spada izgradja dvorane med trajnostno naravnane projekte z namenom razvoja zelenega turizma. Posebnost na energetskem področju je ogrevanje z geosondo. Izgradnja dvorane pomeni neposredno podporo razvoju v tem delu Slovenije pomembne gospodarske panoge – turizma.

Branko Recek, Alojz Glavač, Igor Magdič in Metod Grah (foto: moravske-toplice.si)

Skupna vrednost investicije znaša osem milijonov in sto petdeset tisoč evrov. Leto 2021 je bilo namenjeno pridobivanju potrebne gradbene dokumentacije, v letu 2022 in 23 bodo dvorano zgradili in opremili, v letih 2024 in 25 pa bodo primerno uredili še okolico. V letih 2026 in 27 nameravajo vse sile usmeriti v intenzivno promocijo in trženje.

M. Z.