Z obnovo in prizidavo bodo vzpostavljeni boljši pogoji

Župan Občine Lendava Janez Magyar in direktor podjetja Inobačka d.o.oVukajlo Babić sta v prostorih mestne hiše včeraj podpisala izvajalsko pogodbo za obnovo in prizidavo stare šole v Čentibi za potrebe vrtca.

Investicija predvidenih del znaša dobrih 648 tisoč evrov. V sklopu investicije je načrtovano, da se obstoječi objekt stare šole v Čentibi tlorisne velikosti 23,7 m x 21,5 m, grajen v obliki črke L, preuredi za potrebe dodatnih enot Vrtca Lendava. Preureditev je predvidena v okviru obstoječih gabaritov pritličja, k obstoječemu objektu pa se na vzhodni in južni strani prizidata pokriti terasi z nadstreškoma ter pri vhodu na severni strani vetrolov dimenzij. Skupna površina obdelave znaša 336,3 m2.

Ob podpisu izvajalske pogodbe je župan Magyar izrazil veselje, da stara šola v Čentibi ne bo več samevala. “Z njeno obnovo in prizidavo bodo vzpostavljeni vsi potrebni pogoji za dejavnost vrtca, ki dodatne prostorske kapacitete nujno potrebuje. Z vzpostavitvijo oddelkov vrtca v Čentibi bo na dvorišču stare šole spet živahno in lahko se bo slišal otroški smeh. Verjamem, da bo to v vas vneslo novo energijo in prispevalo k vnovični oživitvi vaškega jedra,” je dodal Magyar.

Istega dne župan Občine Lendava Janez Magyar in direktor podjetja Zidarstvo Maučec d.o.o Viljem Maučec podpisala pogodbo za prizidavo k vrtcu v Gaberju.

K obstoječemu objektu vrtca v Gaberju se bosta v sklopu investicije prizidala garderoba in sanitarije ter izvedel nadstrešek, v skupni tlorisni velikosti 5,95m x 8,45m. Prizidek bo pritlične izvedbe in zgrajen na jugozahodnem delu objekta, nadstrešek pa bo izveden kot podaljšek nove strehe do obstoječega objekta vrtca.

Izvajalec bo z deli pričel v začetku meseca septembra, tudi zaključek del bo predvidoma do konca septembra 2023. Vrednost investicije znaša 73.371,38 EUR in je ključnega pomena za zagotovitev potrebnih dodatnih prostorskih kapacitet za dejavnost vrtca v Gaberju.

M.Z.