V ospredje postavljajo dobrobit vseh občanov

Včeraj ob 16:00 uri se je v sejni sobi Občine Moravske Toplice prvič sestal novoizvoljeni Občinski svet Občine Moravske Toplice. Za župana je bil že v prvem krogu izvoljen Alojz Glavač, v občinski svet pa so bili izvoljeni Sašo Koca, Suzana Koltai, Jože Trajber in Slavko Škerlak iz liste SD, Tomaž Gregorec, Martina Bauman in Sebastjan Gornjec iz liste Gibanja Svobode, Mihael Horvat, Andrej Baligač in Štefan Hul bodo zastopali SDS, Alojz Trplan in Štefan Kodila SLS in Stanislav Gorčan Listo Franca Cipota. Zsuzsi Vugrinec in Bojan Šušlek bosta zastopala interese Madžarske narodnostne skupnosti.

Po ugotovitvi navzočnosti novoizvoljenih članov občinskega sveta so potrdili poročila občinske volilne komisije in mandate novoizvoljenih svetnikov in župana ter imenovali Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo kot prvo občinsko delovno telo obravnavala sestavo ostalih delovnih teles občinskega sveta. Komisijo sestavljajo Sašo Koca (predsednik) Štefan Hul, Štefan Kodila, Tomaž Gregorec in Zsuzsi Vugrinec.

Ob koncu je navzoče nagovoril še stari in novi župan Alojz Glavač, ki je bil na to funkcijo izvoljen že četrtič zapored. Vsem izvoljenim svetnicam in svetnikom je čestital ob izvolitvi in izrazil prepričanje, da bo sodelovanje plodno in v dobrobit vseh občanov, ki so izvoljenim zaupali vodenje občine v naslednjih štirih letih.

M.Z.